hilary
hilary

News

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖤𝗏𝖾𝗇𝗍𝗌 & 𝖯𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼 𝖠𝗉𝗉𝖾𝖺𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟎𝟒 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟭𝟬.𝟬𝟳 “𝖠 𝖢𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖲𝗍𝗈𝗋𝗒” 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋𝖾
𝟭𝟱.𝟬𝟳 𝖬𝖳𝖵'𝗌 𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖱𝖾𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍 𝖫𝗂𝗏𝖾
𝟬𝟱.𝟭𝟬 𝖬𝖳𝖵'𝗌 𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖱𝖾𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍 𝖫𝗂𝗏𝖾

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖢𝖺𝗇𝖽𝗂𝖽𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟎𝟗 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟮𝟯.𝟬𝟭 𝖧𝗂𝗅𝖺𝗋𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝖬𝗂𝗄𝖾 𝗃𝗈𝗀𝗌 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝖾𝖺𝖼𝗁 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖢𝖺𝗋𝗂𝖻𝖻𝖾𝖺𝗇
𝟬𝟯.𝟬𝟳 𝖫𝖾𝖺𝗏𝖾𝗌 𝗁𝖾𝗋 𝗅𝗈𝖼𝖺𝗅 𝗀𝗒𝗆 𝗂𝗇 𝖫𝗈𝗌 𝖠𝗇𝗀𝖾𝗅𝖾𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟐...

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖳𝖵 𝖲𝖾𝗋𝗂𝖾𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟒 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟮𝟵.𝟬𝟵 𝖲𝗉𝗈𝗍𝗍𝖾𝖽 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝖾𝗍 𝗈𝖿 “𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀𝖾𝗋” 𝗂𝗇 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄
𝟬𝟵.𝟭𝟬 𝖲𝗉𝗈𝗍𝗍𝖾𝖽 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝖾𝗍 𝗈𝖿 “𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀𝖾𝗋” 𝗂𝗇 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄
𝟮𝟵.𝟭𝟬 𝖲𝗉𝗈𝗍𝗍𝖾𝖽 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝖾𝗍...

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖫𝗂𝗏𝖾 𝖯𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟎𝟒 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟭𝟲.𝟬𝟳 𝖦𝗈𝗈𝖽 𝖬𝗈𝗋𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖠𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺 𝖲𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗋𝗍 𝖲𝖾𝗋𝗂𝖾𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟎𝟓 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟭𝟳.𝟬𝟲 𝖳𝗁𝖾 𝖳𝗈𝖽𝖺𝗒 𝖲𝗁𝗈𝗐
𝟭𝟴.𝟬𝟴 𝖭𝖡𝖢'𝗌...

❏ 𝐇 𝐈 𝐋 𝐀 𝐑 𝐘 ␥ 𝖯𝗋ê𝗆𝗂𝗈𝗌 𝖾 𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺çõ𝖾𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟭𝟵𝟵𝟵
• 𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀 𝖠𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖡𝖾𝗌𝗍 𝖯𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗂𝗇 𝖺 𝖳𝖵 𝖬𝗈𝗏𝗂𝖾 (𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝖺)

𝟮𝟬𝟬𝟬
• 𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀 𝖠𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖡𝖾𝗌𝗍 𝖲𝗎𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀 𝖠𝖼𝗍𝗋𝖾𝗌𝗌 (𝗏𝖾𝗇𝖼𝖾𝖽𝗈𝗋𝖺)

𝟮𝟬𝟬𝟭
• 𝖱𝖺𝖽𝗂𝗈 𝖣𝗂𝗌𝗇𝖾𝗒 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖡𝖾𝗌𝗍 𝖧𝗈𝗆𝖾𝗐𝗈𝗋𝗄 𝖲𝗈𝗇𝗀 (𝗏𝖾𝗇𝖼𝖾𝖽𝗈𝗋𝖺)
• 𝖱𝖺𝖽𝗂𝗈 𝖣𝗂𝗌𝗇𝖾𝗒 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖡𝖾𝗌𝗍...

❏ 𝐇 𝐈 𝐋 𝐀 𝐑 𝐘 ␥ 𝖥𝗋𝖺𝗀â𝗇𝖼𝗂𝖺𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗪𝗶𝘁𝗵 𝗟𝗼𝘃𝗲... 𝗛𝗶𝗹𝗮𝗿𝘆 𝗗𝘂𝗳𝗳

"𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖫𝗈𝗏𝖾... 𝖧𝗂𝗅𝖺𝗋𝗒 𝖣𝗎𝖿𝖿" é 𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝖺 𝖿𝗋𝖺𝗀𝗋â𝗇𝖼𝗂𝖺 𝖽𝖺 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓 𝖾 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖺𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺𝗇𝖺 𝖧𝗂𝗅𝖺𝗋𝗒 𝖣𝗎𝖿𝖿. 𝖤𝗅𝖺 é 𝖽𝗂𝗌𝗍𝗋𝗂𝖻𝗎í𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝖤𝗅𝗂𝗓𝖺𝖻𝖾𝗍𝗁 𝖠𝗋𝖽𝖾𝗇, 𝖨𝗇𝖼.. "𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖫𝗈𝗏𝖾 ... 𝖧𝗂𝗅𝖺𝗋𝗒 𝖣𝗎𝖿𝖿" 𝖿𝗈𝗂 𝗎𝗆𝖺 𝖽𝖺𝗌 𝗍𝗋ê𝗌 𝖿𝗋𝖺𝗀𝗋â𝗇𝖼𝗂𝖺𝗌 𝗅𝖺𝗇ç𝖺𝖽𝖺𝗌 𝖾𝗆...

❏ 𝐇 𝐈 𝐋 𝐀 𝐑 𝐘 ␥ 𝖫𝗂𝗏𝗋𝗈𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗘𝗹𝗶𝘅𝗶𝗿 (𝟮𝟬𝟭𝟬)

𝖤𝗅𝗂𝗑𝗂𝗋 é 𝗎𝗆 𝗅𝗂𝗏𝗋𝗈 𝖽𝖺 𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾 𝗍𝖺𝗆𝖻é𝗆 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓 𝖧𝗂𝗅𝖺𝗋𝗒 𝖣𝗎𝖿𝖿, 𝗌𝖾𝗇𝖽𝗈 𝗈 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝗎𝗆𝖺 𝗌é𝗋𝗂𝖾 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗃𝗈𝗏𝖾𝗇𝗌, 𝗆𝗈𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝖽𝗈 𝖺 𝗁𝗂𝗌𝗍ó𝗋𝗂𝖺 𝖽𝖾 𝗎𝗆𝖺 𝗃𝗈𝗏𝖾𝗆 𝖿𝗈𝗍ó𝗀𝗋𝖺𝖿𝖺 𝖼𝗁𝖺𝗆𝖺𝖽𝖺 𝖢𝗅𝖾𝖺 𝖱𝖺𝗒𝗆𝗈𝗇𝖽, 𝗊𝗎𝖾 𝖺𝗈 𝗆𝖾𝗌𝗆𝗈 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 𝗍𝖾𝗆 𝗎𝗆𝖺...

❏ 𝐇 𝐈 𝐋 𝐀 𝐑 𝐘 ␥ 𝖳𝗎𝗋𝗇ê𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟮𝟬𝟬𝟯-𝟮𝟬𝟬𝟰: 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗺𝗼𝗿𝗽𝗵𝗼𝘀𝗶𝘀 𝗧𝗼𝘂𝗿

𝖬𝖾𝗍𝖺𝗆𝗈𝗋𝗉𝗁𝗈𝗌𝗂𝗌 𝖳𝗈𝗎𝗋 𝖿𝗈𝗂 𝗎𝗆𝖺 𝗍𝗎𝗋𝗇ê 𝗊𝗎𝖾 𝗈𝖼𝗈𝗋𝗋𝖾𝗎 𝖽𝗎𝗋𝖺𝗇𝗍𝖾 𝗈 𝗉𝖾𝗋í𝗈𝖽𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝖬𝖾𝗍𝖺𝗆𝗈𝗋𝗉𝗁𝗈𝗌𝗂𝗌 𝖿𝗈𝗂 𝗅𝖺𝗇ç𝖺𝖽𝗈. 𝖭𝖾𝗌𝗍𝖺 é𝗉𝗈𝖼𝖺, 𝖺 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾𝗌𝗍𝖺𝗏𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝗆𝗎𝗂𝗍𝗈𝗌 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝗍𝗈𝗌 𝖾𝗆 𝖼𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺, 𝗅𝗂𝖼𝖾𝗇𝖼𝗂𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖽𝖾...

❏ 𝐇 𝐈 𝐋 𝐀 𝐑 𝐘 ␥ 𝖵𝗂𝖽𝖾𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖺

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹
• 𝖨 𝖢𝖺𝗇'𝗍 𝖶𝖺𝗂𝗍 (𝟤𝟢𝟢𝟤)
• 𝖳𝖾𝗅𝗅 𝖬𝖾 𝖺 𝖲𝗍𝗈𝗋𝗒 (𝖠𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖭𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖡𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾) (𝟤𝟢𝟢𝟤)
• 𝖲𝖺𝗇𝗍𝖺 𝖢𝗅𝖺𝗎𝗌 𝖫𝖺𝗇𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟤)
• 𝖶𝗁𝖺𝗍 𝖣𝗋𝖾𝖺𝗆𝗌 𝖠𝗋𝖾 𝖬𝖺𝖽𝖾 𝖮𝖿 (𝟤𝟢𝟢𝟥)
• 𝖶𝗁𝗒 𝖭𝗈𝗍 (𝟤𝟢𝟢𝟥)
• 𝖲𝗈 𝖸𝖾𝗌𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗒 (𝟤𝟢𝟢𝟥)
• 𝖢𝗈𝗆𝖾 𝖢𝗅𝖾𝖺𝗇 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖠𝗇𝗒𝗐𝗁𝖾𝗋𝖾 𝖡𝗎𝗍 𝖧𝖾𝗋𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖫𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝖵𝗈𝗂𝖼𝖾...