anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—”๐—ก๐—–๐—Ÿ๐—”๐——๐—ข ๐—˜๐—ก ๐— ๐—œ ๐—–๐—ข๐—ฅ๐—”๐—ญ๐—ขฬ๐—ก, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฉ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿฃ๐Ÿช/๐Ÿข๐Ÿฆ/๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฉ
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ๐—†๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: "๐– ๐—‡๐–ผ๐—…๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ค๐—‡ ๐–ฌ๐—‚ ๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆฬ๐—‡", "๐–ค๐—Œ๐–ผ๐–บฬ๐—‡๐–ฝ๐–บ๐—…๐—ˆ", "๐–ฒ๐–บ๐—…๐—Œ๐–บ ๐–ฑ๐–พ๐—€๐—€๐–บ๐–พ"

๐–ณ๐–พ๐—‹๐–ผ๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ, ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‡๐–บ ๐–ฅ๐—…๐—ˆฬ๐—‹๐—‚๐–ฝ๐–บ (๐–ค๐–ด๐– ) ๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐–พฬ๐—† ๐—๐—‚๐—๐—Œ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ "๐–ฒ๐–บ๐—…๐—Œ๐–บ ๐–ฑ๐–พ๐—€๐—€๐–บ๐–พ", "๐–ฒ๐–พ๐—‘๐—’" ๐–พ "๐–ฐ๐—Ž๐—‚ฬ๐—†๐—‚๐–ผ๐–บ" ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฟ๐—‚๐—“๐–พ๐—‹๐–บ๐—† ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—Œ๐—Ž๐–ผ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ.

- ๐“๐‘๐€๐‚๐Š๐‹๐ˆ๐’๐“ โ†ด
๐Ÿข๐Ÿฃ. ๐–ฒ๐–บ๐—…๐—Œ๐–บ ๐–ฑ๐–พ๐—€๐—€๐–บ๐–พ
๐Ÿข๐Ÿค. ๐– ๐—‡๐–ผ๐—…๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ค๐—‡ ๐–ฌ๐—‚ ๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆฬ๐—‡
๐Ÿข๐Ÿฅ. ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ญ๐–บ๐–ฝ๐–บ
๐Ÿข๐Ÿฆ. ๐–ฒ๐–พ๐—‘๐—’
๐Ÿข๐Ÿง. ๐–  ๐–ด๐—‡ ๐–ฌ๐–พ๐—๐—‹๐—ˆ ๐–ฃ๐–พ๐—… ๐–ฒ๐—Ž๐–พ๐—…๐—ˆ
๐Ÿข๐Ÿจ. ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹๐–ผ๐—‚๐—ˆฬ๐—‡ ๐–ฃ๐–พ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿฉ. ๐–ข๐—ˆ๐—‡ ๐–ซ๐—ˆ๐—Œ ๐–ก๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆ๐—Œ ๐–ค๐—‡ ๐–ซ๐–บ ๐–ข๐—‹๐—Ž๐—“
๐Ÿข๐Ÿช. ๐–ฐ๐—Ž๐—‚ฬ๐—†๐—‚๐–ผ๐–บ
๐Ÿข๐Ÿซ. ๐–ค๐—Œ๐–ผ๐–บฬ๐—‡๐–ฝ๐–บ๐—…๐—ˆ
๐Ÿฃ๐Ÿข. ๐–ฒ๐–บ๐—…๐—Œ๐–บ ๐–ฑ๐–พ๐—€๐—€๐–บ๐–พ (๐–ฑ๐–พ๐—†๐—‚๐—‘)
๐Ÿฃ๐Ÿฃ. ๐– ๐—‡๐–ผ๐—…๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ค๐—‡ ๐–ฌ๐—‚ ๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆฬ๐—‡ (๐–ค๐—‡๐–พ๐—‹๐—€๐—’ ๐–ฑ๐–บฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ ๐–ฌ๐—‚๐—‘)