anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ข๐–ฎ๐–ญ๐–ณ๐–ค๐–ด๐–ฃ๐–ฎ ๐–จ๐–ญ๐–ณ๐–ค๐–ฑ๐–ญ๐–ฎโŒช โžฅ ๐—ฃ๐—”๐—š๐—œ๐—ก๐—” ๐—œ๐—ก๐—œ๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฌ๐–ค๐– ๐–ฃ๐–ฃ ๐–ฎ๐–ฅ๐–จ๐–ข๐–จ๐– ๐–ซโŒช โžฅ ๐——๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—”๐—ค๐—จ๐—˜๐—ฆ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ต๐–จ๐–ฃ๐–ค๐–ฎ๐–ข๐–ซ๐–จ๐–ฏ๐–ค๐–ฒโŒช โžฅ ๐—–๐—Ÿ๐—œ๐—ฃ๐—˜๐—ฆ ๐— ๐—จ๐—ฆ๐—œ๐—–๐—”๐—œ๐—ฆ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฒ๐–จ๐–ญ๐–ฆ๐–ซ๐–ค๐–ฒโŒช โžฅ ๐—›๐—œ๐—ง๐—ฆ ๐— ๐—จ๐—ฆ๐—œ๐—–๐—”๐—œ๐—ฆ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข "๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆฬ๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐–ก๐—ˆ๐—†๐–ป๐—ˆฬ๐—‡", ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿจ.
โ€ข "๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‹ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข.
โ€ข "๐–ฒ๐—Ž๐—‰๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บฬ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—†๐–พ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข.
โ€ข "๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฒ๐—ˆ๐—…๐–บ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฃ.
โ€ข "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ.
โ€ข "๐–ฌ๐–พ ๐–ง๐—‚๐—‰๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚๐—“๐–บ๐—Œ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข.
โ€ข "๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–พ๐—‹๐—ˆ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข.
โ€ข "๐– ๐—…๐–พฬ๐—‹๐—€๐—‚๐–ผ๐—ˆ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข.
โ€ข "๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐–พฬ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ.
โ€ข "๐–ฃ๐—‚๐—๐—‚๐–ฝ๐—‚๐–ฝ๐–บ", ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ.
โ€ข...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฏ๐–ฑ๐–ค๐–ฌ๐–จ๐– ๐–ขฬง๐–ฎฬƒ๐–ค๐–ฒโŒช โžฅ ๐—ฅ๐—˜๐—–๐—ข๐—ก๐—›๐—˜๐—–๐—œ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—ข๐—ฆ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฅ๐–จ๐–ซ๐–ฌ๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—ก๐—ข๐—ฉ๐—˜๐—Ÿ๐—”๐—ฆ, ๐—ฆ๐—˜ฬ๐—ฅ๐—œ๐—˜๐—ฆ & ๐—–๐—œ๐—ก๐—˜๐— ๐—”

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ

โžฅ ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ฎฬƒ๐—ผ: ๐—ก๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜€ ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐˜€
___________________________________________________________
โ€ข ๐–ข๐—๐—‚๐—Š๐—Ž๐—‚๐—…๐—…๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—Œ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿจ
โ€ข ๐–ซ๐–บ ๐–ณ๐–พ๐—…๐–บ๐—‹๐–บ๐—‡ฬƒ๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿซ
โ€ข ๐–ซ๐–บ ๐–ง๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿซ
โ€ข ๐–ฏ๐–บ๐—‰๐–บฬ ๐–ฒ๐—ˆ๐—…๐—๐–พ๐—‹๐—ˆ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿข
โ€ข ๐–ฌ๐–บ๐–ฝ๐—‹๐–พ๐—Œ ๐–ค๐—€๐—ˆ๐—‚ฬ๐—Œ๐—๐–บ๐—Œ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฃ
โ€ข...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ณ๐–ด๐–ฑ๐–ญ๐–ค๐–ฒโŒช โžฅ ๐— ๐—œ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—ฅ๐—œ๐—ข ๐—ช๐—ข๐—ฅ๐—Ÿ๐—— ๐—ง๐—ข๐—จ๐—ฅ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ-๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
๐–ฒ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐—…๐—ˆ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—Ž๐—Œ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—†๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹ ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐—‚๐—‡๐—๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ, "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ", ๐–พ ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—‚๐—‡๐—‚ฬ๐–ผ๐—‚๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐Ÿฅ ๐–ฝ๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—๐–พ๐—†๐–ป๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ ๐–พ๐—† ๐–ฒ๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฏ๐–บ๐—Ž๐—…๐—ˆ ๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–ฟ๐—‚๐—‡๐–บ๐—…๐—‚๐—“๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿฆ ๐–ฝ๐–พ ๐–บ๐–ป๐—‹๐—‚๐—… ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ ๐–พ๐—† ๐–ฐ๐—Ž๐–พ๐—‹๐–พฬ๐—๐–บ๐—‹๐—ˆ.

๐–  ๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ณ๐–ด๐–ฑ๐–ญ๐–ค๐–ฒโŒช โžฅ ๐—ฃ๐—ข๐—–๐—ž๐—˜๐—ง ๐—ฆ๐—›๐—ข๐—ช ๐—”๐—–๐—จ๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—–๐—ข, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ-๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—†๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–บ๐—… ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—‚๐—Œ๐—๐–พ ๐–พ๐—† ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—Œ๐–พฬ๐—‹๐—‚๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐—‰๐—ˆ๐–ผ๐—„๐–พ๐— ๐—Œ๐—๐—ˆ๐—๐—Œ (๐–บ๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐–ผฬง๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐–ผ๐—Ž๐—‹๐—๐–บ ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ), ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‰๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ๐—Ž ๐—‰๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–ก๐—‹๐–บ๐—Œ๐—‚๐—…, ๐–ฌ๐–พฬ๐—‘๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–พ ๐–ค๐—Œ๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐–ด๐—‡๐—‚๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ. ๐–  ๐—†๐—‚๐—‡๐—‚-๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚ ๐—‚๐—‡๐—‚๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—Ž-๐—Œ๐–พ ๐–พ๐—† ๐Ÿฉ ๐–ฝ๐–พ ๐–บ๐—€๐—ˆ๐—Œ๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ, ๐–พ๐—† ๐–ก๐—‹๐–บ๐—Œ๐—‚ฬ๐—…๐—‚๐–บ, ๐–พ ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐–ฟ๐—‚๐—†...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ซ๐–จ๐–ญ๐–ง๐–  ๐–ฃ๐–ฎ ๐–ณ๐–ค๐–ฌ๐–ฏ๐–ฎโŒช โžฅ ๐—”๐—ก๐—ข๐—ฆ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ (๐–ฑ๐–ค๐–ณ๐–ฎ๐–ฑ๐–ญ๐–ฎ ๐–ฃ๐–ฎ ๐–ฑ๐–ก๐–ฃ & ๐–ฒ๐–ฎ๐–ธ ๐–ฑ๐–ค๐–ก๐–ค๐–ซ๐–ฃ๐–ค ๐–ณ๐–ฎ๐–ด๐–ฑ)

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ซ๐–จ๐–ญ๐–ง๐–  ๐–ฃ๐–ฎ ๐–ณ๐–ค๐–ฌ๐–ฏ๐–ฎโŒช โžฅ ๐—”๐—ก๐—ข๐—ฆ ๐Ÿญ๐Ÿฌ (๐–ข๐– ๐–ฑ๐–ฑ๐–ค๐–จ๐–ฑ๐–  ๐–ฒ๐–ฎ๐–ซ๐–ฎ, ๐–ข๐– ๐–ฒ๐– ๐–ฌ๐–ค๐–ญ๐–ณ๐–ฎ & ๐–ฌ๐– ๐–ณ๐–ค๐–ฑ๐–ญ๐–จ๐–ฃ๐– ๐–ฃ๐–ค)

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ซ๐–จ๐–ญ๐–ง๐–  ๐–ฃ๐–ฎ ๐–ณ๐–ค๐–ฌ๐–ฏ๐–ฎโŒช โžฅ ๐—”๐—ก๐—ข๐—ฆ ๐Ÿฌ๐Ÿฌ (๐–ฅ๐– ๐–ฒ๐–ค ๐–ณ๐–ค๐–ค๐–ญ, ๐–ฑ๐–ค๐–ก๐–ค๐–ซ๐–ฃ๐–ค & ๐–ฑ๐–ก๐–ฃ)

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ซ๐–จ๐–ญ๐–ง๐–  ๐–ฃ๐–ฎ ๐–ณ๐–ค๐–ฌ๐–ฏ๐–ฎโŒช โžฅ ๐—”๐—ก๐—ข๐—ฆ ๐Ÿต๐Ÿฌ (๐–ฏ๐–ฑ๐–จ๐–ฌ๐–ค๐–จ๐–ฑ๐–ฎ๐–ฒ ๐– ๐–ซ๐–ก๐–ด๐–ญ๐–ฒ / ๐–ณ๐–ค๐–ซ๐–ค๐–ญ๐–ฎ๐–ต๐–ค๐–ซ๐– ๐–ฒ)

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ซ๐–จ๐–ญ๐–ง๐–  ๐–ฃ๐–ฎ ๐–ณ๐–ค๐–ฌ๐–ฏ๐–ฎโŒช โžฅ ๐—”๐—ก๐—ข๐—ฆ ๐Ÿด๐Ÿฌ (๐–ฏ๐–ฑ๐–จ๐–ฌ๐–ค๐–จ๐–ฑ๐–ฎ๐–ฒ ๐–ฏ๐– ๐–ฒ๐–ฒ๐–ฎ๐–ฒ)

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
Em construรงรฃo...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—œ๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—”๐——๐—ข, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿจ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿข๐Ÿฅ/๐Ÿข๐Ÿจ/๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿจ
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ด๐—‡๐—‚๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐–บ๐—… ๐–ฌ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: "๐–ฑ๐—Ž๐—†๐–ป๐–บ", "๐–ก๐—ˆ๐—ˆ๐—† ๐–ข๐—๐–บ", "๐–ค๐—‹๐–พ๐—Œ", "๐– ๐—†๐—‡๐–พ๐—Œ๐—‚๐–บ".

๐–ฒ๐–พ๐—‘๐—๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ ๐–พ ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐—Ž๐—† ๐—๐—‚๐–บ๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฉ ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—Œ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—Œ๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐–ฝ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‹ ๐–บ๐—ˆ...

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐— ๐—œ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—ฅ๐—œ๐—ข, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ & ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—จ๐—ซ๐—˜ ๐—˜๐——๐—œ๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿค๐Ÿฆ/๐Ÿฃ๐Ÿฃ/๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ; ๐Ÿค๐Ÿค/๐Ÿฃ๐Ÿฃ/๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ค๐–ฌ๐–จ ๐–ฌ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ, ๐–ข๐–บ๐—‰๐—‚๐—๐—ˆ๐—… ๐–ฑ๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—Œ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ", "๐–ฌ๐–พ ๐–ง๐—‚๐—‰๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚๐—“๐–บ๐—Œ", "๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–พ๐—‹๐—ˆ", "๐– ๐—…๐–พฬ๐—‹๐—€๐—‚๐–ผ๐—ˆ", "๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐–พฬ"

๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐—‡๐—๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ ๐–พ ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐–บ...