anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—”๐—ก๐—”๐—›๐—œ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฅ (๐—”๐—จ๐—ง๐—ข๐—œ๐—ก๐—ง๐—œ๐—ง๐—จ๐—Ÿ๐—”๐——๐—ข)

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿค๐Ÿค/๐Ÿข๐Ÿฅ/๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฅ
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ฃ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—Œ ๐– ๐—†๐–พฬ๐—‹๐—‚๐–ผ๐–บ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: - // -

๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐—…๐—ˆ, ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐—‚๐—‡๐—๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐Ÿซ ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—Œ, ๐–พ๐—† ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿค. โ€œ๐–ณ๐–พ ๐–ฃ๐—ˆ๐—’ ๐–ด๐—‡ ๐–ก๐–พ๐—Œ๐—‚๐—๐—ˆโ€ ๐–พ๐—‹๐–บ ๐–บ ๐—†๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–พ๐—‡๐–ผ๐–พ๐—‹๐—‹๐–บ๐—๐–บ ๐—๐—ˆ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐—ˆ๐—Œ ๐–ฝ๐—‚๐–บ๐—Œ ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—€๐—‹๐–บ๐—†๐–บ "๐–ข๐—๐—‚๐—Š๐—Ž๐—‚๐—…๐—…๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—Œ" ๐–ฝ๐–บ ๐–ณ๐–พ๐—…๐–พ๐—๐—‚๐—Œ๐–บ.

- ๐“๐‘๐€๐‚๐Š๐‹๐ˆ๐’๐“ โ†ด
๐Ÿข๐Ÿฃ. ๐–ค๐—… ๐–ฑ๐–บ๐—๐—ˆฬ๐—‡ ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–พ๐—“
๐Ÿข๐Ÿค. ๐– ๐—‰๐–บ๐—€๐—Ž๐–พ๐—‡ ๐–ค๐—… ๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿฅ. ๐–ญ๐—ˆ ๐–ซ๐–พ ๐–ณ๐–พ๐—‡๐—€๐—ˆ ๐–ฌ๐—‚๐–พ๐–ฝ๐—ˆ ๐– ๐—… ๐–ฃ๐—ˆ๐–ผ๐—๐—ˆ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿฆ. ๐–ฏ๐–บ๐—Œ๐—๐–พ๐—… ๐–ฃ๐–พ ๐–ข๐—๐—ˆ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐–บ๐—๐–พ
๐Ÿข๐Ÿง. ๐–ฒ๐—ˆ๐—†๐—ˆ๐—Œ ๐– ๐—†๐—‚๐—€๐—ˆ๐—Œ
๐Ÿข๐Ÿจ. ๐–ค๐—… ๐–ก๐—…๐—Ž๐–พ๐—Œ ๐–ฃ๐–พ ๐–ซ๐–บ ๐–ฏ๐–บ๐—…๐–พ๐—๐–บ
๐Ÿข๐Ÿฉ. ๐–ง๐–บ๐—’ ๐–ด๐—‡ ๐–ข๐—๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–ฐ๐—Ž๐–พ ๐–ฌ๐–พ ๐–ฆ๐—Ž๐—Œ๐—๐–บ
๐Ÿข๐Ÿช. ๐–ค๐—… ๐—๐—๐—‚๐—Œ๐— ๐–ฃ๐–พ ๐–ฌ๐—‚ ๐—๐–พ๐—‹๐—†๐–บ๐—‡๐—ˆ
๐Ÿข๐Ÿซ. ๐–ซ๐—ˆ๐—Œ ๐–ฃ๐—ˆ๐—Œ ๐– ๐—… ๐– ๐—€๐—Ž๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿข. ๐–ด๐—‡ ๐–ข๐–บ๐—Œ๐–บ๐—†๐—‚๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐–ค๐—‡ ๐–ค๐—… ๐–น๐—ˆ๐—ˆ
๐Ÿฃ๐Ÿฃ. ๐–  ๐–ก๐–บ๐—‚๐—…๐–บ๐—‹ ๐–ซ๐–บ ๐–ข๐—ˆ๐—‡๐—€๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿค. ๐–ณ๐–พ ๐–ฃ๐—ˆ๐—’ ๐–ด๐—‡ ๐–ก๐–พ๐—Œ๐—‚๐—๐—ˆ