lukaslee
lukaslee

badge badge badge badge badge badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

28 de julho de 2021 54 views

⠀Lady Gaga on #lukaslee ⠀҂ ⠀   ᶜᵒᶰᶜᵉᵖᵗᵘᵃˡ ᵍᵃˡˡᵉʳʸ ᵒᶰ ᵐᵉᵃᵈᵈˑᶜᵒᵐ ‧ ᵃˡˡᵇʸˡᵘᶜᵃˢ  ⠀⠀ ⠀┤⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ "you hit me so hɑrd, I sɑw stɑrs...

╰╼╼   ᵐᵉᶰᵘ             ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ᵀʰᶤᶰᵏ ᴵ ᵗᵒᵒᵏ ᶤᵗ ᵗᵒᵒ ᶠᵃʳ˒ ʷʰᵉᶰ ᶤ ˢᵒˡᵈ ʸᵒᵘ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ˒ ʰᵒʷ'ᵈ ᶤᵗ ᵍᵉᵗ ˢᵒ  ᵈᵃʳᵏˀ ".
Special