karolconka
karolconka

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

28 de março de 2024 às 23:32 14 views

≔═══════════════════════⊰⌠𝐋𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝐚́𝐥𝐛𝐮𝐦 𝐔𝐑𝐔𝐂𝐔𝐌 - 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐍𝐨𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚 | 𝟐𝟎𝟐𝟐⌡⊱
┎━ ━━ • ⊰⌠𝙺 𝙰 𝚁 𝙾 𝙻 𝙲 𝙾 𝙽  𝙺 𝙰 ⌡⊱ • ━━ ━╮ 𝙲 ╭━ ━━━━ • ⊰⌠𝕆𝔽𝕀ℂ𝕀𝔸𝕀𝕊 ⌡⊱ • ━━━━ ━┒
𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐢𝐫𝐚 𝗇𝖺𝗌𝖼𝖾𝗎 𝖾𝗆 𝗎𝗆𝖺┊𝙾 ┊𝙲𝚞𝚛𝚒𝚝𝚒𝚋𝚊 - 𝟶𝟷.𝟶𝟷.𝟾𝟽 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗈𝗋𝖺 ┊
┊𝑓𝑎𝑚𝑖́𝑙𝑖𝑎 𝘩𝑢𝑚𝑖𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒕𝒊𝒃𝒂. 𝖣𝖾𝗌𝖽𝖾 𝖼𝗋𝗂𝖺𝗇𝖼̧𝖺   ┊𝙽 ┊𝙵𝙰𝙲𝙴𝙱𝙾𝙾𝙺 / 𝙸𝙽𝚂𝚃𝙰𝙶𝚁𝙰𝙼 /  𝚃𝚆𝙸𝚃𝚃𝙴𝚁 /  𝚂𝙸𝚃𝙴
𝖾𝗌𝖼𝗋𝖾𝗏𝗂𝖺 𝖼𝖺𝗇𝖼̧𝗈̃𝖾𝗌, 𝗆𝗎𝗂𝗍𝗈 𝗂𝗇𝗌𝗉𝗂𝗋𝖺𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝗎𝖺 𝗆𝖺̃𝖾.  ┊𝙺 ┊𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝘩𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠 𝑞 𝒆𝒙𝒂𝒍𝒕𝒂𝒎 𝑎 𝒎𝒖𝒍𝒉𝒆𝒓
╰━ • 𝗆 𝖾 𝖺 𝖽 𝖽 . 𝖼 𝗈 𝗆 / 𝚔 𝚊 𝚛 𝚘 𝚕 𝖼 𝗈 𝗇 𝗄 𝖺 •━━┙𝙰 ┖━━━━━━ • @𝚖𝚊𝚖𝚊𝚌𝚝𝚒𝚌𝚊 • ━━━━━━╯
⊢━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⊣
╭━ ━━━━ • ⊰⌠ 𝔸ℂ𝔼𝕊𝕊𝔼 ⌡⊱ • ━━━━━ ━┒ ┎━ ━━━━ • ⊰⌠𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 ⌡⊱ • ━━━━━ ━╮
𝖱𝖾𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝗓𝖺 𝙺𝚊𝚛𝚘𝚕 𝙲𝚘𝚗𝚔𝚊 𝗇𝗈𝗌 𝒎𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈    𝐁𝐢𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 𝖺𝗈𝗌 𝟏𝟑 𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝗃𝖺́ 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗏𝖺 𝖽𝖾
⎨ 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 ⟳ 𝐒𝐏𝐎𝐓𝐈𝐅𝐘 ⟳ 𝐃𝐄𝐄𝐙𝐄𝐑 ⟳ 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄  ⎬  ⎨𝖼𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗈𝗌 𝖽𝖾 𝖽𝖺𝗇𝖼̧𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈𝗋𝖺̂𝗇𝖾𝖺 𝖾𝗆 𝗌𝗎𝖺 𝖼𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾⎬
┖━━ 𝐈𝐓𝐔𝐍𝐄𝐒 ⟳ 𝐓𝐈𝐃𝐀𝐋 ⟳ 𝐓𝐖𝐈𝐓𝐂𝐇𝐓𝐕 ━━━╯𝐕𝐈𝐃𝐀 ⊹ 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 ⊹ 𝐅𝐈𝐋𝐌𝐄𝐒 ⊹ 𝐏𝐑𝐄̂𝐌𝐈𝐎𝐒 ┛
⊢ ❖ 𝑂𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒𝑚 𝑎̀ 𝑣𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝒄𝒖𝒓𝒕𝒊𝒓 𝑒 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 ❚ 𝑺𝒊𝒏𝒄𝒆 𝟐𝟗|𝟏𝟏|𝟏𝟗 ❰𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑦❱⊣
                                                                                            ┎━ ━━━━ ━╮
                                                                               ✦ ━━━━ ⧼    𝖆𝖙𝖙  𝖛𝖊𝖓𝖙𝖗𝖚𝖊    │
                                                                                            ┖━ ━━━━ ━╯