woolridge
woolridge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

30 de Outubro de 2019 220 views

          L  D  R                   N  F  R                  D  C  M  A                  S  O  T  W         
 𝗘𝗹𝗶𝘇𝗮𝗯𝗲𝘁𝗵 𝖶𝗈𝗈𝗅𝗋𝗂𝖽𝗀𝖾 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁 (𝖭𝗈𝗏𝖺 𝖨𝗈𝗋𝗊𝗎𝖾, 𝟤𝟣 𝖽𝖾 𝗃𝗎𝗇𝗁𝗈 𝖽𝖾 𝟣𝟫𝟪𝟧), 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝖾𝗎 𝗇𝗈𝗆𝖾
𝖺𝗋𝗍𝗂́𝗌𝗍𝗂𝖼𝗈 𝗟𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘆, 𝖾́ 𝗎𝗆𝖺 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮, 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗈 𝖾 𝗮𝘁𝗿𝗶𝘇 𝗇𝗈𝗋𝗍𝖾-𝖺𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺𝗇𝖺. ()
─────────────── ⋅ ⊰ MEADD WOOLRIDGE ⊱ ⋅ ───────────────