stayc
stayc

News

✰ 𝕊𝕋𝔸𝕐ℂ ╳ 𝙳𝙸𝚂𝙲𝙾𝙶𝚁𝙰𝙵𝙸𝙰

═══════════════════════ ✰ ✰ 𝖣𝖨𝖲𝖢𝖮𝖦𝖱𝖠𝖥𝖨𝖠 ✰ ✰ ═══════════════════════

𝚂𝙸𝙽𝙶𝙻𝙴 𝙰𝙻𝙱𝚄𝙼

               ✰ 𝚂𝚃𝙰𝚁 𝚃𝙾 𝙰 𝚈𝙾𝚄𝙽𝙶 𝙲𝚄𝙻𝚃𝚄𝚁𝙴                     • 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴
               𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱: 𝖭𝗈𝗏𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 𝟢𝟤, 𝟐𝟎𝟐𝟎               ¹ˑ 𝖲𝗈 𝖡𝖺𝖽 (𝗍𝗂𝗍𝗅𝖾)
               𝗟𝗮𝗯𝗲𝗹: 𝖧𝗂𝗀𝗁𝗎𝗉 𝖤𝗇𝗍𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗆𝖾𝗇𝗍                 ²ˑ 𝖫𝗂𝗄𝖾 𝖳𝗁𝗂𝗌
               𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝘀: 𝖢𝖣, 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖽𝗈𝗐𝗇𝗅𝗈𝖺𝖽, 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀
               𝗟𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲: 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺𝗇

               ✰ 𝚂𝚃𝙰𝚈𝙳𝙾𝙼                                                     • 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴
                𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱: 𝖠𝗉𝗋𝗂𝗅 𝟢𝟪, 𝟐𝟎𝟐𝟏                     ¹ˑ 𝖠𝖲𝖠𝖯 (𝗍𝗂𝗍𝗅𝖾)
                𝗟𝗮𝗯𝗲𝗹: 𝖧𝗂𝗀𝗁𝗎𝗉 𝖤𝗇𝗍𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗆𝖾𝗇𝗍            ²ˑ 𝖲𝗈 𝖶𝗁𝖺𝗍
                𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝘀: 𝖢𝖣, 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖽𝗈𝗐𝗇𝗅𝗈𝖺𝖽, 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀                            ³ˑ 𝖫𝗈𝗏𝖾 𝖥𝗈𝗈𝗅
                𝗟𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲: 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺𝗇                                                                ⁴ˑ 𝖲𝗈 𝖡𝖺𝖽 (𝖳𝖺𝗄 𝖱𝖾𝗆𝗂𝗑) 𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂𝗈𝗇

               ✰ 𝚂𝚃𝙴𝚁𝙴𝙾𝚃𝚈𝙿𝙴                                                  • 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴                
                𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱: 𝖲𝖾𝗉𝗍𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 𝟢𝟨, 𝟐𝟎𝟐𝟏              ¹ˑ 𝖲𝗍𝖾𝗋𝖾𝗈𝗍𝗒𝗉𝖾 (𝗍𝗂𝗍𝗅𝖾)
                𝗟𝗮𝗯𝗲𝗹: 𝖧𝗂𝗀𝗁𝗎𝗉 𝖤𝗇𝗍𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗆𝖾𝗇𝗍            ²ˑ 𝖨'𝗅𝗅 𝖡𝖾 𝖳𝗁𝖾𝗋𝖾
                𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝘀: 𝖢𝖣, 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖽𝗈𝗐𝗇𝗅𝗈𝖺𝖽, 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀                            ³ˑ 𝖲𝗅𝗈𝗐 𝖣𝗈𝗐𝗇
                𝗟𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲: 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺𝗇                                                                ⁴ˑ 𝖢𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗑═════════════════════════════════════════════════════════════════ ★ 𝖠𝗊𝗎𝗂 𝗏𝗈𝖼𝖾̂ 𝖾𝗇𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖺 𝗈 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋 𝖾 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝗈 𝗀𝗂𝗋𝗅 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 𝐒𝐓𝐀𝐘𝐂▐ 𝘴𝘵𝘢𝘺𝘤 𝘨𝘪𝘳𝘭𝘴, 𝘪𝘵'𝘴 𝘨𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘸𝘯 ›