shaymitchell
shaymitchell

News

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖤𝗏𝖾𝗇𝗍𝗌 & 𝖯𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼 𝖠𝗉𝗉𝖾𝖺𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟕 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟭𝟬.𝟬𝟭 𝖬𝖺𝗋𝗂𝖾 𝖢𝗅𝖺𝗂𝗋𝖾’𝗌 𝖨𝗆𝖺𝗀𝖾 𝖬𝖺𝗄𝖾𝗋 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌
𝟭𝟬.𝟬𝟭 𝖸𝖲𝖫 𝖡𝖾𝖺𝗎𝗍𝗒 𝖢𝗅𝗎𝖻 𝖣𝖳𝖫𝖠
𝟭𝟵.𝟬𝟰 𝖥𝗋𝖾𝖾𝖥𝗈𝗋𝗆 𝖴𝗉𝖿𝗋𝗈𝗇𝗍𝗌

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖢𝖺𝗇𝖽𝗂𝖽𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟔 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟮𝟭.𝟬𝟮 𝖮𝗎𝗍 𝖺𝗇𝖽 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗂𝗇 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄 𝖢𝗂𝗍𝗒
𝟮𝟰.𝟬𝟰 𝖮𝗎𝗍 𝗂𝗇 𝖬𝗂𝖺𝗆𝗂 𝖡𝖾𝖺𝖼𝗁

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟕 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟭𝟬.𝟬𝟭 ...

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈𝗌𝗁𝗈𝗈𝗍𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟕 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖸𝖲𝖫 𝖡𝖾𝖺𝗎𝗍𝗒 𝖢𝗅𝗎𝖻 𝖯𝗈𝗋𝗍𝗋𝖺𝗂𝗍𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟖 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖡𝗎𝗑𝗈𝗆 𝖢𝗈𝗌𝗆𝖾𝗍𝗂𝖼𝗌: 𝖶𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝗅𝗎𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇
...

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗈𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟮𝟬𝟭𝟭
• 𝖸𝗈𝗎𝗇𝗀 𝖧𝗈𝗅𝗅𝗒𝗐𝗈𝗈𝖽 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖢𝖺𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝖶𝖺𝗍𝖼𝗁 (𝗏𝖾𝗇𝖼𝖾𝖽𝗈𝗋𝖺)
• 𝖸𝗈𝗎𝗍𝗁 𝖱𝗈𝖼𝗄 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽 | 𝖱𝗈𝖼𝗄𝗂𝗇’ 𝖳𝖵 𝖠𝖼𝗍𝗋𝖾𝗌𝗌 (𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝖺)

𝟮𝟬𝟭𝟰
• 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖲𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋 𝖳𝖵 𝖲𝗍𝖺𝗋 – 𝖥𝖾𝗆𝖺𝗅𝖾 (𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝖺)

𝟮𝟬𝟭𝟱
• 𝖬𝖳𝖵 𝖥𝖺𝗇𝖽𝗈𝗆 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖲𝗁𝗂𝗉 𝖮𝖿 𝖳𝗁𝖾 𝖸𝖾𝖺𝗋 (𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝖺)
• 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾...

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖥𝗂𝗅𝗆𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖺

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮

• 𝖨𝗆𝗆𝖾𝖽𝗂𝖺𝗍𝖾𝗅𝗒 𝖠𝖿𝗍𝖾𝗋𝗅𝗂𝖿𝖾 (𝟤𝟢𝟣𝟥)
• 𝖬𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋'𝗌 𝖣𝖺𝗒𝗌 (𝟤𝟢𝟣𝟨)
• 𝖣𝗋𝖾𝖺𝗆𝗅𝖺𝗇𝖽 (𝟤𝟢𝟣𝟨)
• 𝖢𝖺𝖽á𝗏𝖾𝗋 (𝟤𝟢𝟣𝟪)

𝗧𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝘀ã𝗼

• 𝖣𝖾𝗀𝗋𝖺𝗌𝗌𝗂: 𝖳𝗁𝖾 𝖭𝖾𝗑𝗍 𝖦𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 (𝟤𝟢𝟢𝟫)
• 𝖱𝗈𝗈𝗄𝗂𝖾 𝖡𝗅𝗎𝖾 (𝟤𝟢𝟣𝟢)
• 𝖠𝖺𝗋𝗈𝗇 𝖲𝗍𝗈𝗇𝖾 (𝟤𝟢𝟣𝟢)
• 𝖯𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝖫𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝖫𝗂𝖺𝗋𝗌 (𝟤𝟢𝟣𝟢-𝟤𝟢𝟣𝟩)
• 𝖦𝗅𝖾𝖾...

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖥𝗋𝖺𝗌𝖾𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
• [𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗈] 𝖤𝗎 𝖿𝗂𝗓 𝗂𝗌𝗌𝗈 𝖽𝖾𝗌𝖽𝖾 𝖼𝖾𝖽𝗈. 𝖤𝗎 𝖼𝗈𝗆𝖾𝖼𝖾𝗂 𝗊𝗎𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗍𝗂𝗇𝗁𝖺 𝟣𝟧 𝖺𝗇𝗈𝗌 𝖾 𝗂𝗌𝗌𝗈 𝗆𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗆𝗂𝗍𝗂𝗎 𝗏𝗂𝖺𝗃𝖺𝗋 𝗉𝖾𝗅𝗈 𝗆𝗎𝗇𝖽𝗈. 𝖤𝗎 𝗍𝖾𝗇𝗁𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗂𝗋 𝖺 𝖺𝗅𝗀𝗎𝗇𝗌 𝗍𝗋𝖺𝖻𝖺𝗅𝗁𝗈𝗌 𝗅𝖾𝗀𝖺𝗂𝗌 𝖾 𝗆𝗈𝗋𝖺𝗋 𝖾𝗆 𝗅𝗎𝗀𝖺𝗋𝖾𝗌 𝖽𝗂𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗍𝖾𝗌. 𝖣𝖾𝗉𝗈𝗂𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖾𝗂 𝗈 𝖾𝗇𝗌𝗂𝗇𝗈 𝗆é𝖽𝗂𝗈, 𝖿𝗎𝗂 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖧𝗈𝗇𝗀 𝖪𝗈𝗇𝗀 𝖾 𝖳𝖺𝗂𝗅â𝗇𝖽𝗂𝖺 𝖾 𝗉𝖺𝗌𝗌𝖾𝗂...

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖲𝗂𝗀𝗇𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖽𝗈 𝗇𝗈𝗆𝖾

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗦𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻

𝖦ê𝗇𝖾𝗋𝗈: 𝖥𝖾𝗆𝗂𝗇𝗂𝗇𝗈 𝖾 𝖬𝖺𝗌𝖼𝗎𝗅𝗂𝗇𝗈
𝖴𝗌𝗈: 𝖨𝗇𝗀𝗅ê𝗌
𝖯𝗋𝗈𝗇𝗎𝗇𝖼𝗂𝖺𝖽𝖺𝗌: 𝖲𝖧𝖠𝖭-ə𝗇
𝖲𝗂𝗀𝗇𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖾 𝖧𝗂𝗌𝗍ó𝗋𝗂𝖺 𝖣𝗈 𝗇𝗈𝗆𝖾 𝖽𝗈 𝗋𝗂𝗈 𝖲𝗁𝖺𝗇𝗇𝗈𝗇, 𝗈 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋 𝗋𝗂𝗈 𝖽𝖺 𝖨𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽𝖺, 𝖼𝗁𝖺𝗆𝖺𝖽𝗈 𝖠𝖻𝗁𝖺 𝖺𝗇 𝖳𝗂𝗈𝗇𝖺𝗂𝗇𝗇 𝖾𝗆 𝗂𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽ê𝗌. É 𝖺𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝖽𝗈 𝖼𝗈𝗆 𝖺 𝖽𝖾𝗎𝗌𝖺 𝖲𝗂𝗈𝗇𝖺𝗇𝗇 𝖾 é 𝖽𝗂𝗍𝗈 à𝗌 𝗏𝖾𝗓𝖾𝗌 𝗌𝖾𝗋 𝗇𝗈𝗆𝖾𝖺𝖽𝗈 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖾𝗅𝖺....

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖳𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗇𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗹𝗼𝘃𝗲 ∞
𝖴𝗆 𝗌í𝗆𝖻𝗈𝗅𝗈 𝖽𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖺 𝖼𝗈𝗆 𝗍𝗂𝗇𝗍𝖺 𝖻𝗋𝖺𝗇𝖼𝖺 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾𝗏𝖺 à 𝗉𝖺𝗅𝖺𝗏𝗋𝖺 𝖺𝗆𝗈𝗋 𝖿𝗈𝗂 𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝖺 𝗍𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗆 𝖽𝖾 𝖲𝗁𝖺𝗒. 𝖤𝗌𝗍𝖺 𝗅𝗂𝗇𝖽𝖺 𝗍𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗆 é 𝖺 𝗌𝗎𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝖺 𝗈𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅, 𝗆𝖾𝗌𝗆𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗌𝖾𝗃𝖺 𝗉𝗈𝗎𝖼𝗈 𝗏𝗂𝗌í𝗏𝖾𝗅. 𝖠 𝗍𝗂𝗇𝗍𝖺 𝖻𝗋𝖺𝗇𝖼𝖺 𝖼𝗈𝗆𝖻𝗂𝗇𝖺 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝗂𝗍𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖾𝗆 𝗌𝖾𝗎 𝗍𝗈𝗆 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗅𝖾, 𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗍𝗈𝗋𝗇𝖺...

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖯𝗋𝗈𝗃𝖾𝗍𝗈𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗕𝘂𝘅𝗼𝗺 𝗖𝗼𝘀𝗺𝗲𝘁𝗶𝗰𝘀
𝖤𝗆 𝟤𝟢𝟣𝟪, 𝖺 𝖡𝗎𝗑𝗈𝗆 𝖢𝗈𝗌𝗆𝖾𝗍𝗂𝖼𝗌 𝖺𝗇𝗎𝗇𝖼𝗂𝗈𝗎 𝖲𝗁𝖺𝗒 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝗌𝗎𝖺 𝖾𝗆𝖻𝖺𝗂𝗑𝖺𝖽𝗈𝗋𝖺 𝗈𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖽𝖺 𝗆𝖺𝗋𝖼𝖺 𝗀𝗅𝗈𝖻𝖺𝗅. 𝖠 𝖽𝖾𝖼𝗅𝖺𝗋𝖺çã𝗈 𝖽𝖺 𝗆𝖺𝗋𝖼𝖺: “𝖠𝖼𝗋𝖾𝖽𝗂𝗍𝖺𝗆𝗈𝗌 𝖾𝗆 𝗌𝖾𝗋 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾𝗌, 𝗌𝖾𝗋𝗆𝗈𝗌 𝗈𝗎𝗌𝖺𝖽𝗈𝗌 ​​𝖾 𝗇𝗈𝗌 𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝗋𝗆𝗈𝗌 𝗌𝖾𝗑𝗒 - 𝖾 𝖾𝗌𝗌𝖺 𝖺𝗍𝗂𝗍𝗎𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗆 𝗋𝖾𝗆𝗈𝗋𝗌𝗈 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗉𝖺𝗋𝖾𝖼𝖾 𝖾𝗆 𝗍𝗎𝖽𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝖿𝖺𝗓𝖾𝗆𝗈𝗌....

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖥𝗂𝗅𝖺𝗇𝗍𝗋𝗈𝗉𝗂𝖺

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖲𝗁𝖺𝗒 é 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝖾𝗋 𝗎𝗆𝖺 𝗉𝖾𝗌𝗌𝗈𝖺 𝖽𝖾 𝖻𝗈𝗆 𝖼𝗈𝗋𝖺çã𝗈. 𝖯𝗈𝗋 𝗆𝗎𝗂𝗍𝗈 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 𝖾𝗅𝖺 𝖾𝗌𝗍á 𝖺𝗉𝗈𝗂𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗆𝗎𝗂𝗍𝖺𝗌 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗂çõ𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖼𝖺𝗋𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾 𝗂𝗇𝖼𝗋í𝗏𝖾𝗂𝗌, 𝗊𝗎𝖾 𝗏𝗈𝖼ê 𝗉𝗈𝖽𝖾 𝖾𝗇𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖺𝗋 𝖺𝗊𝗎𝗂; 𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗎𝖺𝗌 𝖼𝖺𝗎𝗌𝖺𝗌 𝖾 𝗆𝖺𝗇𝖾𝗂𝗋𝖺𝗌 𝖽𝖾 𝖺𝗉𝗈𝗂á-𝗅𝗈𝗌.

𝗦𝗼𝗺𝗮𝗹𝘆 𝗠𝗮𝗺 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
𝖤𝗆 𝗃𝗎𝗇𝗁𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟢𝟩, 𝖺 𝖲𝗈𝗆𝖺𝗅𝗒 𝖬𝖺𝗆...

❏ 𝐒 𝐇 𝐀 𝐘 ␥ 𝖢𝗎𝗋𝗂𝗈𝗌𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖭𝗈𝗆𝖾: 𝖲𝗁𝖺𝗇𝗇𝗈𝗇 𝖠𝗌𝗁𝗅𝖾𝗒 𝖬𝗂𝗍𝖼𝗁𝖾𝗅𝗅
𝖣𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖾 𝗇𝖺𝗌𝖼𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈: 𝖠𝗉𝗋𝗂𝗅 𝟣𝟢, 𝟣𝟫𝟪𝟩
𝖫𝗈𝖼𝖺𝗅 𝖽𝖾 𝗇𝖺𝗌𝖼𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈: 𝖳𝗈𝗋𝗈𝗇𝗍𝗈, 𝖢𝖺𝗇𝖺𝖽𝖺
𝖲𝗂𝗀𝗇𝗈: Á𝗋𝗂𝖾𝗌
𝖠𝗉𝖾𝗅𝗂𝖽𝗈𝗌: 𝖲𝗁𝖺𝗒 𝖡𝗎𝗍𝗍𝖺𝗁, 𝖲𝗁𝖺𝗒 𝖬𝗂𝗍𝖼𝗁𝖾𝗅𝗅
𝖠𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺: 𝟣,𝟩𝟣𝗆
𝖢𝗈𝗋 𝖽𝗈 𝖼𝖺𝖻𝖾𝗅𝗈: 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖺𝗇𝗁𝗈
𝖢𝗈𝗋 𝖽𝗈𝗌 𝗈𝗅𝗁𝗈𝗌: 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖺𝗇𝗁𝗈
𝖢𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖥𝖺𝗏𝗈𝗋𝗂𝗍𝖺: 𝖡𝖾𝗒𝗈𝗇𝖼é
𝖱𝖺𝗉𝗉𝖾𝗋...

Special