phoenixjoaquin
phoenixjoaquin

badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge

News

★𝕄𝔻𝔻𝔽𝔸ℕ 𝕆𝔽𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃★

❥ 𝔹𝕀𝔼ℕ𝕍𝔼ℕ𝕀𝔻𝕆𝕊 @ℙℍ𝕆𝔼ℕ𝕀𝕏𝕁𝕆𝔸ℚ𝕌𝕀ℕ 𝕌ℕ𝕀ℂ𝕆 𝕄𝔼𝔸𝔻𝔻 𝔽𝔸ℕ 𝕆𝔽𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃 ★
✌️ Dᥱ Argᥱᥒtιᥒᥲ dᥱdιᥴᥲdo ᥲᥣ Aᥴtor Estαdounıdense nαcıdo en Puerto Rıco 𝕁𝕆𝔸ℚ𝕌𝕀ℕ ℝ𝔸𝔽𝔸𝔼𝕃 ℙℍ𝕆𝔼ℕ𝕀𝕏 💖