mariskahargitay
mariskahargitay

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

21 de fevereiro de 2024 às 21:34 70 views

══════════════════ [𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕠]──────────────────
 ⎝  𝑀𝒜𝑅𝐼𝒮𝒦𝒜 ⤬ 𝟓𝟔𝐭𝐡 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 - 𝟮𝟬𝟬𝟰
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
⎨𝖠𝗍𝗍 𝗉𝗈𝗋: 𝐇𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫│ 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗌𝗄𝖺 ℍ𝕒𝕣𝕘𝕚𝕥𝕒𝕪 (𝖲𝗍. 𝖬𝗈̂𝗇𝗂𝖼𝖺, 𝟤𝟥 𝖽𝖾 𝗃𝖺𝗇𝖾𝗂𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝟣𝟫𝟨𝟦) 𝖾́ 𝗎𝗆𝖺 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓 𝗇𝗈𝗋𝗍𝖾-𝖺𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺𝗇𝖺.
━━━━━━━╯𝖢𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝖾𝗎 𝗉𝖺𝗉𝖾𝗅 𝗇𝖺 𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝗉𝗈𝗅𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖽𝖾 𝗌𝗎𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈 𝖫𝖺𝗐 & 𝖮𝗋𝖽𝖾𝗋: 𝖲𝖵𝖴 ━════ 🅜🅗
𝐒𝐈𝐍𝐂𝐄𝟙𝟙/𝟐𝟎𝟐𝟏 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⊰ 𝖲𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖬𝖾𝖽𝗂𝖺𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 ━┛
┏━════ 𝐍𝔸𝕍𝔼𝔾𝕌𝔼: 𝖯𝖤𝖱𝖥𝖨𝖫 ✧ 𝗕𝗜𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔 ✧ 𝖢𝖠𝖱𝖱𝖤𝖨𝖱𝖠 ✧ 𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗣𝗘𝗦𝗦𝗢𝗔𝗟 ✧ 𝖥𝖨𝖫𝖬𝖮𝖦𝖱𝖠𝖥𝖨𝖠 ✧ 𝗣𝗥𝗘̂𝗠𝗜𝗢𝗦 
 𝖣𝖾𝗌𝖽𝖾 𝟣𝟫𝟫𝟫, 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗌𝗄𝖺 𝗍𝖾𝗆 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗉𝗋𝖾𝗍𝖺𝖽𝗈 𝖺 𝖣𝖾𝗍𝖾𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖮𝗅𝗂𝗏𝗂𝖺 ───🆂🆅🆄──⊰ 𝖠𝗌𝗌𝗂𝗌𝗍𝖺 𝗇𝖺 𝗉𝗅𝖺𝗍𝖺𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐨ℙ𝕝𝕒𝕪 •
⎝𝖡𝖾𝗇𝗌𝗈𝗇 𝗇𝗈 𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝗉𝗈𝗅𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖽𝖾 𝗌𝗎𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈 𝖫𝖺𝗐 & 𝖮𝗋𝖽𝖾𝗋: 𝖲𝖵𝖴.⎬𝖤𝗑𝗂𝖻𝗂𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗅𝗈𝗌 𝖼𝖺𝗇𝖺𝗂𝗌 𝐓𝐍𝐓 𝖾 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥 𝐓𝐕 ════
━━━━━━━━━ 𝔸𝕤𝕤𝕚𝕤𝕥𝕒 𝗈𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗂𝗌 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐡𝐨𝐬 𝗇𝖺𝗌 𝗉𝗅𝖺𝗍𝖺𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗌: 𝕋𝕖𝕝𝕖𝕔𝕚𝕟𝕖 ✧ 𝖭𝖾𝗍𝖥𝗅𝗂𝗑 ✧ 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧
𝖬𝖺𝗋𝗂𝗌𝗄𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝗈𝗎 𝖽𝗈 𝖼𝗅𝗂𝗉𝖾 𝖡𝖺𝖽 𝖡𝗅𝗈𝗈𝖽, 𝖽𝖾 𝖳𝖺𝗒𝗅𝗈𝗋 𝖲𝗐𝗂𝖿𝗍, 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝖺 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝖺𝗀𝖾𝗆 𝕁𝕦𝕤𝕥𝕚𝕔𝕖 ━━━🅼🅷━━━╯
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸𝔽𝕚𝕝𝕞𝕠𝕘𝕣𝕒𝕗𝕚𝕒╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸━━━━━#𝟏━━━┓
𝐓𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡𝐬𝐞𝐚 (𝟤𝟢𝟢𝟨) ♥ 𝐋𝐞𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐬 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬 (𝟣𝟫𝟫𝟧) ♥ 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐑𝐨𝐛𝐛𝐞𝐫 (𝟣𝟫𝟫𝟥) ⎬• 𝖮𝗎𝗍𝗋𝗈𝗌 𝖳𝗋𝖺𝖻𝖺𝗅𝗁𝗈𝗌 []
┏━━━━━⊰ "𝑌𝑜𝑢'𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑡𝑜 𝑘𝑖𝑐𝑘 𝑓𝑒𝑎𝑟 𝑡𝑜 𝑡𝘩𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑒, 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑡𝘩𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 𝑖𝑠 𝘩𝑢𝑔𝑒." - 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗌𝗄𝖺 ℍ𝕒𝕣𝕘𝕚𝕥𝕒𝕪
𝐦𝐞𝐚𝐝𝐝𝐟𝐚𝐧 𝕠𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝 © 𝟮𝟬𝟚𝟛 ⊰ 𝖮𝖻𝗋𝗂𝗀𝖺𝖽𝗈 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗍𝖺! ────────────────────────────────
⎝ 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 𝕌́𝕥𝕖𝕚𝕤: 𝖲𝗂𝗍𝖾 𝖮𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 • 𝖶𝗂𝗄𝗂𝗉𝖾𝖽𝗂𝖺 • 𝖨𝖬𝖣𝖻 • 𝖬𝗈𝗋𝖾⎬                                                                                            ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸