kyliekristenjenner
kyliekristenjenner

News

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖤𝗏𝖾𝗇𝗍𝗌 & 𝖯𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼 𝖠𝗉𝗉𝖾𝖺𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟑 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟮𝟯.𝟬𝟯 𝖭𝗂𝖼𝗄𝖾𝗅𝗈𝖽𝖾𝗈𝗇'𝗌 𝖪𝗂𝖽𝗌 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌
𝟮𝟵.𝟬𝟱 “𝖠𝖿𝗍𝖾𝗋 𝖤𝖺𝗋𝗍𝗁” 𝖫𝖠 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝖾𝗋𝖾
𝟬𝟲.𝟬𝟴 “𝖪𝖾𝗇𝖽𝖺𝗅𝗅 𝖺𝗇𝖽 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾” 𝖥𝖺𝗅𝗅...

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈𝗌𝗁𝗈𝗈𝗍𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟓 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖤𝗅𝗅𝖾 𝖬𝖺𝗀𝖺𝗓𝗂𝗇𝖾
𝖪𝖾𝗇𝖽𝖺𝗅𝗅 + 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖧𝗈𝗅𝗂𝖽𝖺𝗒 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇
𝖯𝖺𝖼𝖲𝗎𝗇: 𝖪𝖾𝗇𝖽𝖺𝗅𝗅 + 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖲𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇

✧ 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 ␥ 𝖢𝖺𝗇𝖽𝗂𝖽𝗌


‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟑 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟬𝟲.𝟬𝟴 𝖫𝖾𝖺𝗏𝗂𝗇𝗀 𝖯𝖺𝖼𝗌𝗎𝗇 𝗂𝗇 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 𝟐𝟎𝟏𝟒 ╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟭𝟱.𝟬𝟭 𝖮𝗎𝗍 𝖿𝗈𝗋 𝗅𝗎𝗇𝖼𝗁 𝖺𝗍 𝖥𝗋𝖾𝖽 𝖲𝖾𝗀𝖺𝗅 𝗂𝗇 𝖶𝖾𝗌𝗍 𝖧𝗈𝗅𝗅𝗒𝗐𝗈𝗈𝖽

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗈𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝟮𝟬𝟭𝟯
• 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖳𝖵 𝖱𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝗒 𝖲𝗍𝖺𝗋: 𝖥𝖾𝗆𝖺𝗅𝖾 (𝗏𝖾𝗇𝖼𝖾𝖽𝗈𝗋𝖺)

𝟮𝟬𝟭𝟰
• 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖳𝖵 𝖱𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝗒 𝖲𝗍𝖺𝗋: 𝖥𝖾𝗆𝖺𝗅𝖾 (𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝖺)

𝟮𝟬𝟭𝟱
• 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖨𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖾𝗋 (𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝖺)
• 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 | 𝖢𝗁𝗈𝗂𝖼𝖾 𝖲𝖾𝗅𝖿𝗂𝖾 𝖳𝖺𝗄𝖾𝗋...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖥𝗂𝗅𝗆𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖺

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗧𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝘀ã𝗼

• 𝖪𝖾𝖾𝗉𝗂𝗇𝗀 𝖴𝗉 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝖪𝖺𝗋𝖽𝖺𝗌𝗁𝗂𝖺𝗇𝗌 (𝟤𝟢𝟢𝟩-𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗇𝗍𝖾)
• 𝖪𝗈𝗎𝗋𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝖪𝗁𝗅𝗈é 𝖳𝖺𝗄𝖾 𝖬𝗂𝖺𝗆𝗂 (𝟤𝟢𝟣𝟢, 𝟤𝟢𝟣𝟥)
• 𝖠𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺'𝗌 𝖭𝖾𝗑𝗍 𝖳𝗈𝗉 𝖬𝗈𝖽𝖾𝗅 (𝟤𝟢𝟣𝟤)
• 𝖬𝗂𝗅𝗅𝗂𝗈𝗇 𝖣𝗈𝗅𝗅𝖺𝗋 𝖢𝗅𝗈𝗌𝖾𝗍𝗌 (𝟤𝟢𝟣𝟤)
• 𝖣𝖾𝖺𝗅 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖨𝗍 (𝟤𝟢𝟣𝟦)
• 𝖬𝗎𝖼𝗁 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖵𝗂𝖽𝖾𝗈 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 (𝟤𝟢𝟣𝟦)
• 𝖪𝗈𝗎𝗋𝗍𝗇𝖾𝗒...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖳𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗇𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝗍𝖾𝗆 𝟦 𝗍𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗇𝗌 𝖾 𝗍𝗈𝖽𝖺𝗌 𝗌ã𝗈 𝗏𝖾𝗋𝗆𝖾𝗅𝗁𝖺𝗌.
• 𝖠 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝖺 𝗍𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗆 𝖾𝗆 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝖽𝖾 𝗉𝖾𝗊𝗎𝖾𝗇𝗈 𝖼𝗈𝗋𝖺çã𝗈 𝗏𝖾𝗋𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈, 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝗋𝖾𝖼𝗁𝖾𝖺𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝖻𝗋𝖺ç𝗈 𝖾𝗆 𝖺𝗀𝗈𝗌𝗍𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟨.
• 𝖠 𝗌𝖾𝗀𝗎𝗇𝖽𝗈 𝗍𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗆 𝖺 𝗉𝖺𝗅𝖺𝗏𝗋𝖺 "𝗌𝖺𝗇𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾", 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖿𝖾𝗂𝗍𝖺 𝖾𝗆 𝗇𝗈𝗏𝖾𝗆𝖻𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟧.
• 𝖠 𝗍𝖾𝗋𝖼𝖾𝗂𝗋𝖺 𝗍𝖺𝗍𝗎𝖺𝗀𝖾𝗆 𝖿𝖾𝗂𝗍𝖺...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖢𝗎𝗋𝗂𝗈𝗌𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
• 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖪𝗋𝗂𝗌𝗍𝖾𝗇 𝖩𝖾𝗇𝗇𝖾𝗋 𝗇𝖺𝗌𝖼𝖾𝗎 𝖾𝗆 𝟣𝟢 𝖽𝖾 𝖺𝗀𝗈𝗌𝗍𝗈 𝖽𝖾 𝟣𝟫𝟫𝟩 𝖾𝗆 𝖫𝗈𝗌 𝖠𝗇𝗀𝖾𝗅𝖾𝗌, 𝖢𝖺𝗅𝗂𝖿ó𝗋𝗇𝗂𝖺.
• 𝖤𝗅𝖺 é 𝖺 𝖿𝗂𝗅𝗁𝖺 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝗇𝗈𝗏𝖺 𝖽𝖺 𝗏𝖾𝗇𝖼𝖾𝖽𝗈𝗋𝖺 𝖽𝗈 𝖽𝖾𝖼𝖺𝗍𝗅𝗈 𝖽𝗈𝗌 𝖩𝗈𝗀𝗈𝗌 𝖮𝗅í𝗆𝗉𝗂𝖼𝗈𝗌 𝖽𝖾 𝖵𝖾𝗋ã𝗈 𝖽𝖾 𝟣𝟫𝟩𝟨, 𝖢𝖺𝗂𝗍𝗅𝗒𝗇 𝖩𝖾𝗇𝗇𝖾𝗋 (𝖾𝗇𝗍ã𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝖡𝗋𝗎𝖼𝖾 𝖩𝖾𝗇𝗇𝖾𝗋) 𝖾 𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝖺𝗅𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾 𝖽𝖺 𝖳𝖵 𝖪𝗋𝗂𝗌...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖵𝗂𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗌𝗌𝗈𝖺𝗅

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖤𝗆 𝖿𝖾𝗏𝖾𝗋𝖾𝗂𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟧, 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗋𝗈𝗎 𝗎𝗆𝖺 𝗆𝖺𝗇𝗌ã𝗈 𝖽𝖾 𝖴𝖲 $ 𝟤,𝟩 𝗆𝗂𝗅𝗁õ𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆 𝟧 𝗊𝗎𝖺𝗋𝗍𝗈𝗌 𝖾 𝟧,𝟧 𝖻𝖺𝗇𝗁𝖾𝗂𝗋𝗈𝗌 𝖾𝗆 𝗎𝗆 𝖼𝗈𝗇𝖽𝗈𝗆í𝗇𝗂𝗈 𝖿𝖾𝖼𝗁𝖺𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝖺𝗅𝗍𝗈 𝗇í𝗏𝖾𝗅 𝖾𝗆 𝖢𝖺𝗅𝖺𝖻𝖺𝗌𝖺𝗌, 𝖢𝖺𝗅𝗂𝖿ó𝗋𝗇𝗂𝖺.

𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖾𝗌𝗍𝖾𝗏𝖾 𝖾𝗆 𝗎𝗆 𝗋𝖾𝗅𝖺𝖼𝗂𝗈𝗇𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖺𝗅𝗍𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝗂𝗍𝖺𝖽𝗈 𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝗈𝗏𝖾𝗋𝗌𝗈 𝖼𝗈𝗆 𝗈 𝗋𝖺𝗉𝗉𝖾𝗋 𝖳𝗒𝗀𝖺...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖨𝗆𝖺𝗀𝖾𝗆

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖤𝗆 𝗆𝖺𝗂𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟧, 𝖾𝗌𝗍𝗋𝖾𝗈𝗎 𝗎𝗆 𝖾𝗉𝗂𝗌ó𝖽𝗂𝗈 𝖽𝖾 𝖪𝖾𝖾𝗉𝗂𝗇𝗀 𝖴𝗉 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝗁𝖾 𝖪𝖺𝗋𝖽𝖺𝗌𝗁𝗂𝖺𝗇𝗌, 𝗇𝗈 𝗊𝗎𝖺𝗅 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗍𝗂𝗎 𝗍𝖾𝗋 𝗎𝗆 𝖺𝗎𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝗅𝖺𝖻𝗂𝖺𝗅. 𝖲𝖾𝗎𝗌 𝗅á𝖻𝗂𝗈𝗌 𝖺𝗉𝗋𝗂𝗆𝗈𝗋𝖺𝖽𝗈𝗌 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝖾𝖾𝗇𝖼𝗁𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈𝗌 𝗅𝖺𝖻𝗂𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗋𝗂𝖺𝗋𝖺𝗆 𝖾𝗌𝗉𝖾𝖼𝗎𝗅𝖺çõ𝖾𝗌 𝖾 𝗀𝖺𝗇𝗁𝖺𝗋𝖺𝗆 𝗌𝗎𝖺 𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾. 𝖠𝗇𝗍𝖾𝗌 𝖽𝖺 𝖾𝗌𝗍𝗋𝖾𝗂𝖺 𝖽𝗈 𝖾𝗉𝗂𝗌ó𝖽𝗂𝗈, 𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖢𝖺𝗋𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝗆𝗈𝗇𝗍𝗈𝗎 𝗎𝗆𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺 𝗇𝗈 𝖾𝖡𝖺𝗒 𝗈𝗇𝖽𝖾 𝖾𝗅𝖺 𝗅𝖾𝗂𝗅𝗈𝖺 𝗋𝗈𝗎𝗉𝖺𝗌 𝗏𝖾𝗅𝗁𝖺𝗌 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖺𝗋𝗋𝖾𝖼𝖺𝖽𝖺𝗋 𝖽𝗂𝗇𝗁𝖾𝗂𝗋𝗈 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗈 𝖧𝗈𝗌𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅 𝖨𝗇𝖿𝖺𝗇𝗍𝗂𝗅 𝖽𝖾 𝖫𝗈𝗌 𝖠𝗇𝗀𝖾𝗅𝖾𝗌. 𝖠𝗌 𝗂𝗋𝗆ã𝗌 𝖪𝖺𝗋𝖽𝖺𝗌𝗁𝗂𝖺𝗇 𝖾 𝖩𝖾𝗇𝗇𝖾𝗋 𝗎𝗌𝖺𝗋𝖺𝗆 𝗈 𝖾𝖡𝖺𝗒 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖺𝗋𝗋𝖾𝖼𝖺𝖽𝖺𝗋 𝖴𝖲$𝟤𝟩.𝟨𝟪𝟤,𝟫𝟨 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗌𝗎𝖺𝗌 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗂çõ𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖼𝖺𝗋𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾 𝖾𝗆 𝟤𝟢𝟣𝟥. 𝖩𝖾𝗇𝗇𝖾𝗋...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖮𝗎𝗍𝗋𝗈𝗌 𝗍𝗋𝖺𝖻𝖺𝗅𝗁𝗈𝗌

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾 𝖼𝗈𝗆𝖾ç𝗈𝗎 𝗌𝗎𝖺 𝖼𝖺𝗋𝗋𝖾𝗂𝗋𝖺 𝖽𝖾 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗈 𝖼𝗈𝗆 𝖺 𝗅𝗂𝗇𝗁𝖺 𝖲𝖾𝖺𝗋𝗌 “𝖢𝗋𝗎𝗌𝗁 𝖸𝗈𝗎𝗋 𝖲𝗍𝗒𝗅𝖾” 𝖾 𝖿𝖾𝗓 𝗌𝖾𝗌𝗌õ𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖿𝗈𝗍𝗈𝗌 𝖼𝗈𝗆 𝗈 𝖿𝗈𝗍ó𝗀𝗋𝖺𝖿𝗈 𝖭𝗂𝖼𝗄 𝖲𝖺𝗀𝗅𝗂𝗆𝖻𝖾𝗇𝗂 𝖾 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗈𝗎 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗁𝗂𝖺 𝖽𝖾 𝗋𝗈𝗎𝗉𝖺𝗌 𝖽𝖾 𝗌𝗎𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖺 𝖭𝖺𝗍𝖺𝗌𝗁𝖺. 𝖤𝗅𝖺 𝗍𝖺𝗆𝖻é𝗆 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝗈𝗎 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝖾𝗆 𝖺𝗍𝗎𝖺𝗋, 𝗆𝖺𝗌 𝖾𝗑𝗉𝗅𝗂𝖼𝗈𝗎 𝗊𝗎𝖾 𝖺...

❏ 𝐊 𝐘 𝐋 𝐈 𝐄 ␥ 𝖬𝗂𝖽𝗂𝖺

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖪𝗒𝗅𝗂𝖾, 𝗃𝗎𝗇𝗍𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗎𝖺 𝗂𝗋𝗆ã 𝖪𝖾𝗇𝖽𝖺𝗅𝗅, 𝖿𝗈𝗋𝖺𝗆 𝖼𝗈-𝖺𝗇𝖿𝗂𝗍𝗋𝗂õ𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗏á𝗋𝗂𝗈𝗌 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍𝗈𝗌 𝗉ú𝖻𝗅𝗂𝖼𝗈𝗌 𝗃𝗎𝗇𝗍𝗈𝗌. 𝖠𝗌 𝗂𝗋𝗆ã𝗌 𝗋𝖾𝖼𝖾𝖻𝖾𝗋𝖺𝗆 𝖦𝗅𝖾𝖾: 𝖳𝗁𝖾 𝟥𝖣 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗋𝗍 𝖬𝗈𝗏𝗂𝖾 𝗇𝗈 𝖳𝖾𝖺𝗍𝗋𝗈 𝖱𝖾𝗀𝖾𝗇𝖼𝗒 𝖵𝗂𝗅𝗅𝖺𝗀𝖾 𝖾𝗆 𝖶𝖾𝗌𝗍𝗐𝗈𝗈𝖽, 𝖢𝖺𝗅𝗂𝖿ó𝗋𝗇𝗂𝖺, 𝖾𝗆 𝟨 𝖽𝖾 𝖺𝗀𝗈𝗌𝗍𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟣, 𝖻𝖾𝗆 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝖺 𝖾𝗌𝗍𝗋é𝗂𝖺 𝖽𝖾 𝖳𝗁𝖾 𝖵𝗈𝗐 𝖾𝗆...

Special