kai
kai

badge

News

โ”—โ” ๐Š๐ˆ๐Œ ๐‰๐Ž๐๐†๐ˆ๐ โ™› โ”™

Reconhecimentos:

โ™› WOT
โ™› Cartoon
โ™› TheVision
โ™› TheVision Ascencion
โ™› Vogue Dance
โ™› Exclusive
โ™› The ChoicesNEW
โ™› Cores "melhores visuais"
Special