igot7
igot7

News

❱❭ 𝐆𝐎𝐓𝟕 ∫ Concert Tour

════════════════════════❚ 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐓𝐎𝐔𝐑 ❚════════════════════════

𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐀𝐈𝐒 𝐓𝐔𝐑𝐍𝐄𝐒

❱❭ Turnês mundiais
𝟐𝟎𝟏𝟔: Fly Worldwide Tour
𝟐𝟎𝟏𝟖: Got7 World Tour [Eyes on You] [confira]
𝟐𝟎𝟏𝟵: Got7 World Tour [Keep Spinning] [confira]

❱❭ Turnês japonesas
𝟐𝟎𝟏𝟒: Around The World
𝟐𝟎𝟏𝟔: Moriagatteyo
𝟐𝟎𝟏𝟕: Showcase Tour 2017 "Meet Me"
𝟐𝟎𝟏𝟕: Arena Special "My Swagger"
𝟐𝟎𝟏𝟕: Tour Up Tour
𝟐𝟎𝟏𝟖: Got Japan The New Era
𝟐𝟎𝟏𝟖: Arena Special "Road 2U"
𝟐𝟎𝟏𝟵: Arena Special "Road 2U"
𝟐𝟎𝟏𝟵: Got Japan Tour
𝟐𝟎𝟏𝟵: Love Loop Japan Tour

𝐅𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆

𝟐𝟎𝟏𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟕: Flight Log: Turbulence Fanmeet [WORLD]
𝟐𝟎𝟏𝟕: Global Fan Meeting in Australia
𝟐𝟎𝟏𝟕: Thailand Tour "NESTIVAL"
𝟐𝟎𝟏𝟕: Global Fanmeeting in Hong Kong
𝟐𝟎𝟏𝟖: Thailand Tour "NESTIVAL"

𝐉𝐘𝐏 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

❱❭ 𝟐𝟎𝟏𝟒
JYP Nation ONE MIC in Seoul
JYP Nation ONE MIC in Hong Kong
JYP Nation ONE MIC in Tokyo
JYP Nation ONE MIC in Bangkok

❱❭ 𝟐𝟎𝟏𝟔:
JYP Nation Hologram Concert
JYP Nation Mix&Match Concert

════════════════════════════════════════ 𝚆𝙴𝙻𝙲𝙾𝙼𝙴/ 𝕀𝐆𝐎𝐓𝟕 ════════════
Special