fenty
fenty

News

โฌ ๐‘พ๐‘ฌ๐‘ณ๐‘ช๐‘ถ๐‘ด๐‘ฌ โœ˜ ๐…๐„๐๐“๐˜!

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐–ฒ๐–พ๐—ƒ๐–บ๐—† ๐—๐—ˆ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—ฏ๐—ฒ๐—บ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐˜€ ๐–บ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—‰๐—‹๐—‚๐—‡๐–ผ๐—‚๐—‰๐–บ๐—… ๐—‰๐—ˆ๐—‹๐—๐–บ๐—… ๐—Œ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐—ฅ๐—ถ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฎ ๐–พ๐—† ๐—๐—ˆ๐–ฝ๐—ˆ ๐—ˆ ๐—Œ๐—‚๐—๐–พ.

โ€ข ๐‘“๐‘œ๐‘ก๐‘œ๐‘ , ๐‘ฃ๐‘–ฬ๐‘‘๐‘’๐‘œ๐‘ , ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘–ฬ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘ 

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐–ข๐—ˆ๐—† ๐—ˆ๐—Œ ๐—†๐–พ๐—…๐—๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—Œ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐–พ๐—Žฬ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐—ˆ๐—‹๐—†๐–บ๐—๐—‚๐—๐—ˆ๐—Œ, ๐–บ๐—๐—‹๐–บ๐—๐–พฬ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—๐—ˆ๐—Œ, ๐—๐—‚ฬ๐–ฝ๐–พ๐—ˆ๐—Œ, ๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚ฬ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—Œ, ๐—๐—‹๐–บ๐—‚๐—…๐–พ๐—‹๐—Œ ๐–พ ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ, ๐—ˆ /๐—ณ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜† ๐—Œ๐–พ ๐—‰๐—‹๐–พ๐—ˆ๐–ผ๐—Ž๐—‰๐–บ ๐–พ๐—† ๐—๐—‹๐–บ๐—“๐–พ๐—‹ ๐—Œ๐–พ๐—†๐—‰๐—‹๐–พ ๐—ˆ ๐—†๐–พ๐—…๐—๐—ˆ๐—‹ ๐–บ๐—ˆ๐—Œ ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‚๐–ฝ๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—Œ.

โฎ ๐Ÿธ๐Ÿถ ๐š๐šŽ๐šŸ, ๐Ÿท๐Ÿฟ๐Ÿพ๐Ÿพ, ๐›๐š๐ซ๐› แดฅ

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐—ก๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ: ๐Ÿค๐Ÿข ๐–ฝ๐–พ ๐–ฟ๐–พ๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿช, ๐–ฒ๐–บ๐—‚๐—‡๐— ๐–ฌ๐—‚๐–ผ๐—๐–บ๐–พ๐—…, ๐–ก๐–บ๐—‹๐–ป๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ

๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐’๐’๐’—๐’† ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ โ”€โ”€

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
๐– ๐—‡๐–ฝ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—€๐—ˆ๐— ๐—†๐–พ ๐—…๐—‚๐—„๐–พ, ๐—ˆ๐—
๐–ถ๐—๐–บ๐— ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—๐–บ๐—‡๐— ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐—†๐–พ? (๐–ถ๐—๐–บ๐— ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—๐–บ๐—‡๐— ๐–ฟ๐—‹๐—ˆ๐—† ๐—†๐–พ?)
๐– ๐—‡๐–ฝ ๐–จ ๐—๐—‹๐—‚๐–พ๐–ฝ ๐—๐—ˆ ๐–ป๐—Ž๐—’ ๐—’๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐—‰๐—‹๐–พ๐—๐—๐—’ ๐—๐–พ๐–บ๐—‹๐—, ๐–ป๐—Ž๐— ๐—๐—๐–พ ๐—‰๐—‹๐—‚๐–ผ๐–พ ๐—๐—ˆ๐—ˆ ๐—๐—‚๐—€๐—
๐–ก๐–บ๐–ป๐—’ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—€๐—ˆ๐— ๐—†๐–พ ๐—…๐—‚๐—„๐–พ, ๐—ˆ๐—, ๐—†๐—†
๐–ธ๐—ˆ๐—Ž ๐—…๐—ˆ๐—๐–พ ๐—๐—๐–พ๐—‡ ๐–จ ๐–ฟ๐–บ๐—…๐—… ๐–บ๐—‰๐–บ๐—‹๐— (๐–ฟ๐–บ๐—…๐—… ๐–บ๐—‰๐–บ๐—‹๐—)
๐–ฒ๐—ˆ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–ผ๐–บ๐—‡ ๐—‰๐—Ž๐— ๐—†๐–พ ๐—๐—ˆ๐—€๐–พ๐—๐—๐–พ๐—‹
๐– ๐—‡๐–ฝ ๐—๐—๐—‹๐—ˆ๐— ๐—†๐–พ ๐–บ๐—€๐–บ๐—‚๐—‡๐—Œ๐—...

๐—–๐—ข๐—ก๐—ง๐—˜๐—จฬ๐——๐—ข๐–ข๐–ฎ๐–ฌ๐–ฏ๐–ซ๐–ค๐–ณ๐–ฎ แš›

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ ๐—๐—‚๐—Œ๐—Ž๐–บ๐—…๐—‚๐—“๐–บ๐—‹ ๐—๐—ˆ๐–ฝ๐—ˆ ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐–พ๐—Žฬ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฟ๐—…๐—ˆ๐—€, ๐–ป๐–บ๐—Œ๐—๐–บ ๐—‰๐–บ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—‹ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐–บ๐—Œ ๐—‰๐—‹๐—ˆฬ๐—‘๐—‚๐—†๐–บ๐—Œ ๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚ฬ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—Œ.

๐…๐ข๐ฅ๐ฆ๐จ๐ ๐ซ๐š๐Ÿ๐ข๐š

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
2019
Guava Island - Kofi Novia

2018 Oito Mulheres e um Segredo
Bola Nove

2017
Bates Motel - Temporada 5
Episรณdios 5 - 6

2017
Valerian e a Cidade dos Mil Planeta

2016
The First Monday In May

2015
Cada um na sua Casa

2014
Annie

2013
ร‰ o...

๐๐ซ๐žฬ‚๐ฆ๐ข๐จ๐ฌ

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
๐‘ฎ๐’“๐’‚๐’Ž๐’Ž๐’š ๐‘จ๐’˜๐’‚๐’“๐’…๐’”
- Melhor Canรงรฃo de Rap - ๐‘น๐’–๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’•๐’๐’˜๐’ (2010)
- Melhor Clip - ๐‘พ๐’† ๐’‡๐’๐’–๐’๐’… ๐’๐’๐’—๐’† (2013)
- Melhor รกlbum urbano - ๐‘ผ๐’๐’‚๐’‘๐’๐’๐’๐’ˆ๐’†๐’•๐’Š๐’„ (2014)
- Melhor gravaรงรฃo Dance - ๐‘ถ๐’๐’๐’š ๐‘ฎ๐’Š๐’“๐’ (2011)
- Melhor colaboraรงรฃo de Rap - 2012-2015 -2018

๐‘ท๐’“๐’†ฬ‚๐’Ž๐’Š๐’...

๐‚๐š๐ซ๐ซ๐ž๐ข๐ซ๐š

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿง ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ, ๐–ฌ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—๐—๐–พ ๐–ฒ๐—Ž๐—‡, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐—…๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—๐—ˆ๐—‰ ๐Ÿฃ๐Ÿข ๐–ฝ๐–บ ๐–ก๐—‚๐—…๐—…๐–ป๐—ˆ๐–บ๐—‹๐–ฝ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข. ๐–ด๐—† ๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ๐—‰๐—ˆ๐—‚๐—Œ ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐—‹๐–บ๐–ป๐–บ๐—…๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—ˆ๐—‹๐—‚๐—€๐—‚๐—‡๐–บ๐—‚๐—Œ, ๐–  ๐–ฆ๐—‚๐—‹๐—… ๐—…๐—‚๐—„๐–พ ๐–ฌ๐–พ, ๐—ˆ๐–ป๐—๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐—Š๐—Ž๐—‚๐—‡๐—๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐—๐–บ๐–ป๐–พ๐—…๐–บ ๐—†๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—… ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐—๐–พ-๐–บ๐—†๐–พ๐—‹๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐–บ,...

๐๐ข๐จ๐ ๐ซ๐š๐Ÿ๐ข๐š

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐–ฑ๐—ˆ๐–ป๐—’๐—‡ ๐–ฑ๐—‚๐—๐–บ๐—‡๐—‡๐–บ ๐–ฅ๐–พ๐—‡๐—๐—’ ๐–พฬ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ, ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ, ๐–บ๐—๐—‹๐—‚๐—“, ๐–พ๐—†๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บฬ๐—‹๐—‚๐–บ, ๐–ฟ๐—‚๐—…๐–บ๐—‡๐—๐—‹๐—ˆ๐—‰๐—ˆ ๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐—‰๐—…๐—ˆ๐—†๐–บ๐—๐–บ ๐–ป๐–บ๐—‹๐–ป๐–บ๐–ฝ๐–พ๐—‡๐—Œ๐–พ. ๐–ค๐—…๐–บ ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—ˆ๐—Ž ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‹๐–บ๐—๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐–บ ๐–พ๐–ฝ๐—‚๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ฃ๐–พ๐–ฟ ๐–ฉ๐–บ๐—† ๐–ฑ๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—€๐—Œ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐–บ๐—Ž๐–ฝ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐–ฝ๐—Ž๐—๐—ˆ๐—‹ ๐–ค๐—๐–บ๐—‡ ๐–ฑ๐—ˆ๐—€๐–พ๐—‹๐—Œ ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ...