fenty
fenty

News

๐๐ข๐จ๐ ๐ซ๐š๐Ÿ๐ข๐š

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐–ฑ๐—ˆ๐–ป๐—’๐—‡ ๐–ฑ๐—‚๐—๐–บ๐—‡๐—‡๐–บ ๐–ฅ๐–พ๐—‡๐—๐—’ ๐–พฬ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ, ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ, ๐–บ๐—๐—‹๐—‚๐—“, ๐–พ๐—†๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บฬ๐—‹๐—‚๐–บ, ๐–ฟ๐—‚๐—…๐–บ๐—‡๐—๐—‹๐—ˆ๐—‰๐—ˆ ๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐—‰๐—…๐—ˆ๐—†๐–บ๐—๐–บ ๐–ป๐–บ๐—‹๐–ป๐–บ๐–ฝ๐–พ๐—‡๐—Œ๐–พ. ๐–ค๐—…๐–บ ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—ˆ๐—Ž ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‹๐–บ๐—๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐–บ ๐–พ๐–ฝ๐—‚๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ฃ๐–พ๐–ฟ ๐–ฉ๐–บ๐—† ๐–ฑ๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—€๐—Œ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐–บ๐—Ž๐–ฝ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐–ฝ๐—Ž๐—๐—ˆ๐—‹ ๐–ค๐—๐–บ๐—‡ ๐–ฑ๐—ˆ๐—€๐–พ๐—‹๐—Œ ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐—‚๐–ผ๐–พ-๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐—‡๐–บ ๐–บ๐—…๐—๐—Ž๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐–ฝ๐—‚๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ, ๐–ฉ๐–บ๐—’-๐–น, ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐–บ ๐—ƒ๐—ˆ๐—๐–พ๐—† ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ.

๐‘ต๐’‚๐’”๐’„๐’Š๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’
๐Ÿค๐Ÿข ๐–ฝ๐–พ ๐–ฟ๐–พ๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿช (๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฅ๐Ÿฃ ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—Œ), ๐–ฒ๐–บ๐—‚๐—‡๐— ๐–ฌ๐—‚๐–ผ๐—๐–บ๐–พ๐—…, ๐–ก๐–บ๐—‹๐–ป๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ.

๐‘จ๐’๐’•๐’–๐’“๐’‚
๐Ÿฃ,๐Ÿฉ๐Ÿฅ๐—†.
โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
เป‘ ๐–ฌ๐–ค๐– ๐–ฃ๐–ฃ๐”ฝ๐”ธโ„•.๐–ข๐–ฎ๐–ฌ/๐…๐„ะ˜๐“๐˜ – ๐–ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—น ๐—‰๐—ˆ๐—‹๐—๐–บ๐—… ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—Œ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ ๐“ก๐ข๐ก๐š๐ง๐ง๐š ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿท๐Ÿฟ | ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐—›๐˜‚๐—ฎ๐—ป. ยฉ
โ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆ