fabianoshow4
fabianoshow4

badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

2 de agosto de 2020 30 views

Um ótimo domingão!

Comentários na foto  pôr favor!

𝓦𝒆𝓵𝓬𝓸𝓶𝒆  "  𝔰𝔢𝔧𝔞𝔪 𝔪𝔲𝔦𝔱𝔬 𝔟𝔢𝔪 𝔳𝔦𝔫𝔡𝔬𝔰 𝔞𝔬 𝔪𝔢𝔲 𝔪𝔢𝔞𝔡𝔡 / 𝔣𝔞𝔟𝔦𝔞𝔫𝔬𝔰𝔥𝔬𝔴𝟺
» [̲̅м̲̅є̲̅и̲̅υ̲̅:̲̅ ̲̅f̲̅α̲̅c̲̅є̲̅b̲̅σ̲̅σ̲̅k̲̅ ̲̅+̲̅ ̲̅т̲̅w̲̅i̲̅т̲̅т̲̅є̲̅я̲̅ ̲̅+̲̅ ̲̅i̲̅и̲̅ร̲̅т̲̅α̲̅g̲̅я̲̅α̲̅м̲̲̅̅]«
𝑀𝑒𝒶𝒹𝒹.𝒸𝑜𝓂/𝒟𝑒𝓈𝓉𝒶𝓆𝓊𝑒𝓈 + 𝒢𝓇𝒶𝒹𝑒 + 𝐼𝓃𝓉𝓇𝑒𝓋𝒾𝓈𝓉𝒶 = 𝑀𝑒𝒶𝒹𝒹𝒫𝒪𝒫
𝔄 𝔭𝔬𝔰𝔰𝔦𝔟𝔦𝔩𝔦𝔡𝔞𝔡𝔢 𝔡𝔢 𝔯𝔢𝔞𝔩𝔦𝔷𝔞𝔯 𝔲𝔪 𝔰𝔬𝔫𝔥𝔬 𝔢́ 𝔬 𝔮𝔲𝔢 𝔣𝔞𝔷 𝔮𝔲𝔢 𝔞 𝔳𝔦𝔡𝔞 𝔰𝔢𝔧𝔞 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔯𝔢𝔰𝔰𝔞𝔫𝔱𝔢.
𝓞𝓫𝓻𝓲𝓰𝓪𝓭𝓸 𝓪̀ 𝓽𝓸𝓭𝓸𝓼 𝓹𝒆𝓵𝓪 𝓿𝓲𝓼𝓲𝓽𝓪  © 2008 / 2020 ® 𝓐𝓵𝓵 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽𝓼 𝓻𝒆𝓼𝒆𝓻𝓿𝒆𝓭

Special