demislovato
demislovato

News

โ†›ย  ๐—ฉ๐—ข๐—ญ

๐–ฃ๐–พ๐—†๐—‚ ๐–ซ๐—ˆ๐—๐–บ๐—๐—ˆ ๐—๐–พ๐—† ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—๐—ˆ๐—“ ๐–ผ๐—…๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—Œ๐—ˆ๐—‰๐—‹๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐—…๐—‚ฬ๐—‹๐—‚๐–ผ๐—ˆ-๐–ฟ๐—Ž๐—…๐—…, ๐–พ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—Œ๐—Ž๐—‚ ๐—Ž๐—† ๐—๐—ˆ๐–ผ๐–บ๐—… ๐–บ๐–ผ๐—‚๐—†๐–บ ๐–ฝ๐–บ ๐—†๐–พฬ๐–ฝ๐—‚๐–บ, ๐Ÿฆ ๐—ˆ๐—‚๐—๐–บ๐—๐–บ๐—Œ ๐–พ ๐Ÿฃ ๐—Œ๐–พ๐—†๐—‚๐—๐—ˆ๐—†, ๐—‚๐—‡๐–ผ๐—…๐—Ž๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—ˆ ๐—๐—๐—‚๐—Œ๐—๐—…๐–พ ๐—‹๐–พ๐—€๐—‚๐—Œ๐—๐–พ๐—‹. ๐– ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐—ˆ ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—‹๐–พ๐—‚๐–บ ๐–ฝ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ, ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—…๐–บ ๐—๐—‚๐—‡๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ๐—“๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–พ๐—‚๐—Œ ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—Œ, ๐—ˆ ๐–ผ๐—‹๐—‚ฬ๐—๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–ญ๐—‚๐–ผ๐—„ ๐–ซ๐–พ๐—๐—‚๐—‡๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—‡๐—ˆ ๐–ฃ๐—‚๐—€๐—‚๐—๐–บ๐—… ๐–ฒ๐—‰๐—’ ๐—Š๐—Ž๐–พ "๐–ฝ๐–พ...

โ†›ย ๐—ฃ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ๐—ข๐—”๐—Ÿ

๐–ค๐—† ๐—Ž๐—†๐–บ ๐–พ๐—‡๐—๐—‹๐–พ๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บย ๐–ค๐—…๐—…๐–พ๐—‡ ๐–ฃ๐–พ๐–ฆ๐–พ๐—‡๐–พ๐—‹๐–พ๐—Œ, ๐–ฃ๐–พ๐—†๐—‚ ๐–บ๐–ฝ๐—†๐—‚๐—๐—‚๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—๐–บ๐—๐—‚๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐–ฟ๐—‹๐—‚๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—‘๐—‰๐–พ๐—‹๐—‚๐–พฬ‚๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ๐—Œ ๐–ฝ๐–พย ๐–ป๐—Ž๐—…๐—…๐—’๐—‚๐—‡๐—€ย ๐—‡๐–บ ๐—Œ๐–พฬ๐—๐—‚๐—†๐–บ ๐—Œ๐–พฬ๐—‹๐—‚๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐–บ. ๐–ฒ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐—ƒ๐—ˆ๐—๐–พ๐—†, ๐—‚๐—Œ๐—Œ๐—ˆ ๐–พ๐—‹๐–บ ๐—๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ๐–ฝ๐–บ๐—๐—‚๐—๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‰๐–พ๐–ฝ๐—‚๐—Ž ๐–บ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—†๐–บฬƒ๐–พ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‰๐–บ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐–พ ๐–บ ๐—๐–พ๐—‹ย ๐–บ๐—Ž๐—…๐–บ๐—Œ ๐–พ๐—† ๐–ผ๐–บ๐—Œ๐–บ. ๐–ฌ๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—๐–บ๐—‹๐–ฝ๐–พ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐—Œ๐–พ, "๐–ฌ๐–พ ๐–ผ๐—๐–บ๐—†๐–บ๐—๐–บ๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐—€๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐–บ. ๐–ค ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—Œ ๐—†๐–พ๐—‡๐—‚๐—‡๐–บ๐—Œ ๐—‡๐—Ž๐—‡๐–ผ๐–บ ๐—†๐–พ...

โ†› ๐—™๐—œ๐—Ÿ๐—”๐—ก๐—ง๐—ฅ๐—ข๐—ฃ๐—œ๐—”

๐–ฃ๐–พ๐—†๐—‚ ๐–พฬ ๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ๐—Œ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐–ผ๐—‚๐—‰๐–บ๐—† ๐–ฝ๐–บ๐—Œ ๐–ผ๐–บ๐—†๐—‰๐–บ๐—‡๐—๐–บ๐—Œย ๐–ณ๐–พ๐–พ๐—‡๐—Œ ๐– ๐—€๐–บ๐—‚๐—‡๐—Œ ๐–ก๐—Ž๐—…๐—…๐—’๐—‚๐—‡๐—€ย ๐–พย ๐–ฒ๐–ณ๐–ฎ๐–ฌ๐–ฏ ๐–ฎ๐—Ž๐— ๐–ก๐—Ž๐—…๐—…๐—’๐—‚๐—‡๐—€, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—๐–พฬ‚๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—ˆ๐–ป๐—ƒ๐–พ๐—๐—‚๐—๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–ป๐–บ๐—๐–พ๐—‹ ๐—ˆย ๐–ป๐—Ž๐—…๐—…๐—’๐—‚๐—‡๐—€ย ๐—‡๐–บ๐—Œ ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐–บ๐—Œ.ย ๐–ค๐—…๐–บ ๐–พ๐—Œ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—‡๐—ˆย ๐– ๐—†๐–พ๐—‹๐—‚๐–ผ๐–บ'๐—Œ ๐–ญ๐–พ๐—‘๐— ๐–ณ๐—ˆ๐—‰ ๐–ฌ๐—ˆ๐–ฝ๐–พ๐—…ย ๐–พ ๐—‡๐—ˆย ๐–ญ๐–พ๐—๐—Œ๐—‹๐—ˆ๐—ˆ๐—†ย ๐–ฝ๐—ˆย ๐–ข๐–ญ๐–ญ, ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—Ž๐—๐—‚๐—‹ ๐—Œ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ ๐—ˆ ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—Ž๐—‡๐—๐—ˆ.

๐–  ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐—๐–บ๐—†๐–ป๐–พฬ๐—† ๐—Œ๐–พ ๐–บ๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—‡๐—ˆย ๐–ข๐—ˆ๐—‡๐–ผ๐–พ๐—‹๐— ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐–ง๐—ˆ๐—‰๐–พ,...

โ†› ๐—œ๐—ก๐—™๐—Ÿ๐—จ๐—˜๐—ก๐—–๐—œ๐—”๐—ฆ

๐–ซ๐—ˆ๐—๐–บ๐—๐—ˆ ๐–บ๐–ฟ๐—‚๐—‹๐—†๐—ˆ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—€๐—ˆ๐—Œ๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐—๐–พ๐–บ๐—๐—’ ๐—†๐–พ๐—๐–บ๐—…, ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—…๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ป๐—…๐–บ๐–ผ๐—„ ๐—†๐–พ๐—๐–บ๐—… ๐–พ ๐—†๐–พ๐—๐–บ๐—…๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–พ. ๐–ค๐—…๐–บ ๐–ผ๐—‚๐—๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐–ป๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐–ป๐—…๐–บ๐–ผ๐—„ ๐—†๐–พ๐—๐–บ๐—… ๐—Œ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐—ˆฬ‚๐—‡๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–ฃ๐—‚๐—†๐—†๐—Ž ๐–ก๐—ˆ๐—‹๐—€๐—‚๐—‹ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ "๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—Ž๐—Œ ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ๐—Œ ๐–ฟ๐–บ๐—๐—ˆ๐—‹๐—‚๐—๐—ˆ๐—Œ ๐–บ๐—ˆ ๐—๐—‚๐—๐—ˆ". ๐–ค๐—…๐–บ ๐–ฟ๐–บ๐—…๐—ˆ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ ๐—†๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ ๐–พ๐—‹๐–บ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‚๐—‘๐–บฬƒ๐—ˆ, "๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—๐–พ๐—‚๐—ˆ ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—‡๐–บ๐—๐—Ž๐—‹๐–บ๐—…๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ", ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—‰๐—…๐–พ๐—๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ "๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐—‰๐—‹๐–พ๐—๐–บ๐—‹ ๐—๐–พ๐—†...

โ†› ๐—–๐—”๐—ฅ๐—ฅ๐—˜๐—œ๐—ฅ๐—”

๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿชโ€“๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ: ๐–ข๐–บ๐—†๐—‰ ๐–ฑ๐—ˆ๐–ผ๐—„ ๐–พ ๐–ฃ๐—ˆ๐—‡'๐— ๐–ฅ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–พ๐—

๐–ฃ๐–พ๐—†๐—‚ ๐—‹๐–พ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ "๐–ณ๐—๐–บ๐—'๐—Œ ๐–ง๐—ˆ๐— ๐–ธ๐—ˆ๐—Ž ๐–ช๐—‡๐—ˆ๐—", ๐–ฝ๐–บ ๐—๐—‹๐—‚๐—…๐—๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฟ๐—‚๐—…๐—†๐–พ ๐–ค๐—‡๐–ผ๐—๐–บ๐—‡๐—๐–พ๐–ฝ, ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐–พ๐—๐–บฬ‚๐—‡๐–พ๐–บ ๐–ฃ๐—‚๐—Œ๐—‡๐–พ๐—’๐–ฌ๐–บ๐—‡๐—‚๐–บ ๐Ÿจ, ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–บ๐—‹๐–ผฬง๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿช. ๐– ๐—‚๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿช, ๐–พ๐—Œ๐—๐—‹๐–พ๐—…๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐–ฟ๐—‚๐—…๐—†๐–พ ๐–ข๐–บ๐—†๐—‰ ๐–ฑ๐—ˆ๐–ผ๐—„, ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฃ๐—‚๐—Œ๐—‡๐–พ๐—’ ๐–ข๐—๐–บ๐—‡๐—‡๐–พ๐—…, ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐—‰๐—‹๐–พ๐—๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฌ๐—‚๐—๐–ผ๐—๐—‚๐–พ ๐–ณ๐—ˆ๐—‹๐—‹๐–พ๐—Œ, ๐—Ž๐—†๐–บ...