bts
bts

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

21 de Fevereiro de 2020 640 views Pinned photo

                                                                      𝐶𝑜𝑚𝑒𝑏𝑎𝑐𝑘 ⇣ 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜                                                                       
🔎 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂̧𝐎̃𝐄𝐒:                                                                                                                                              
𝐴𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎: 𝐁𝐓𝐒 (방탄소년단)                                                                  𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚: 𝐂𝐨𝐫𝐞𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐒𝐮𝐥
𝑇𝑖́𝑡𝑢𝑙𝑜:​ 𝐌𝐚𝐩 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥: 𝟕                                                                 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜: 𝐂𝐃/𝐕𝐢𝐧𝐢𝐥
𝐿𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝟐𝟏 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎                                           𝑆𝑒𝑙𝑜: 𝐁𝐢𝐠𝐡𝐢𝐭 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
𝐼𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠: 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧/𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡                                                                  𝑉𝑒𝑟𝑠𝑜̃𝑒𝑠: 𝟎𝟒
𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜: 𝟐𝟐𝟑𝐦𝐦𝟐𝟗𝟓𝐦𝐦 𝟐𝟒𝐦𝐦                                              𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡: 𝟐𝟎
𝑃𝑎𝑐𝑜𝑡𝑒:
- 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎 𝐁𝐎𝐎𝐊 (𝟒 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨̃𝐞𝐬): 𝟐𝟎𝟓𝐦𝐦𝟐𝟕𝟕𝐦𝐦𝟕𝟔 𝐩𝐚́𝐠𝐢𝐧𝐚𝐬
- 𝐋𝐘𝐑𝐈𝐂 𝐁𝐎𝐎𝐊 (𝟒 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨̃𝐞𝐬): 𝟏𝟒𝟎𝐦𝐦𝟏𝟖𝟓𝐦𝐦𝟓𝟐 𝐩𝐚́𝐠𝐢𝐧𝐚𝐬
- 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐁𝐎𝐎𝐊 (𝟒 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨̃𝐞𝐬):  𝟗𝟎𝐦𝐦𝟏𝟐𝟕𝐦𝐦𝟐𝟎 𝐩𝐚́𝐠𝐢𝐧𝐚𝐬
- 𝐂𝐃 (𝟒 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨̃𝐞𝐬)
- 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎 𝐂𝐀𝐑𝐃 (𝟒 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨̃𝐞𝐬): 𝟏 𝐚𝐥𝐞𝐚𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚̃𝐨, 𝟑𝟐 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐧𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 / 𝟓𝟒𝐦𝐦𝟖𝟔𝐦𝐦
- 𝐏𝐎𝐒𝐓 𝐂𝐀𝐑𝐃 (𝟏 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚̃𝐨): 𝟏𝟐𝟎𝐦𝐦𝟖𝟎𝐦𝐦
- 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐀𝐏𝐄𝐑 (𝟒 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨̃𝐞𝐬): 𝟏𝟒𝟎𝐦𝐦𝟏𝟖𝟓𝐦𝐦
- 𝐒𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐑 (𝟏 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚̃𝐨): 𝟏𝟔𝟎𝐦𝐦𝟐𝟒𝟎𝐦𝐦
- 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐑 (𝟒 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨̃𝐞𝐬): 𝟏 𝐚𝐥𝐞𝐚𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚̃𝐨 / 𝟓𝟓𝟒𝐦𝐦𝟒𝟏𝟎𝐦𝐦

🎧 𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊𝐋𝐈𝐒𝐓:                                                                                                                                                    
𝖢𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾 𝗇𝗈 🎧 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗈𝗎𝗏𝗂𝗋 𝖺𝗌 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺𝗌!

𝟘𝟙 𝐼̲𝑛̲𝑡̲𝑟̲𝑜̲:̲ 𝑃̲𝑒̲𝑟̲𝑠̲𝑜̲𝑛̲𝑎 🎧                                                                   𝟙𝟙 𝑂̲𝑁 🎧
𝟘𝟚 𝐵̲𝑜̲𝑦̲ 𝑊̲𝑖̲𝑡̲ℎ̲ 𝐿̲𝑢̲𝑣̲ (̲𝑓̲𝑒̲𝑎̲𝑡̲ 𝐻̲𝑎̲𝑙̲𝑠̲𝑒̲𝑦̲) 🎧                                            𝟙𝟚 𝑈̲𝐺̲𝐻̲! 🎧
𝟘𝟛 𝑀̲𝑎̲𝑘̲𝑒̲ 𝐼̲𝑡̲ 𝑅̲𝑖̲𝑔̲ℎ̲𝑡 🎧                                                                    𝟙𝟛 𝟶̲𝟶̲:̲𝟶̲𝟶̲ (̲𝑍̲𝑒̲𝑟̲𝑜̲ 𝑂̲’̲𝐶̲𝑙̲𝑜̲𝑐̲𝑘̲) 🎧   
𝟘𝟜 𝐽̲𝑎̲𝑚̲𝑎̲𝑖̲𝑠̲ 𝑉̲𝑢 🎧                                                                          𝟙𝟜 𝐼̲𝑛̲𝑛̲𝑒̲𝑟̲ 𝐶̲ℎ̲𝑖̲𝑙̲𝑑 🎧
𝟘𝟝 𝐷̲𝑖̲𝑜̲𝑛̲𝑦̲𝑠̲𝑢̲𝑠 🎧                                                                            𝟙𝟝 𝐹̲𝑟̲𝑖̲𝑒̲𝑛̲𝑑̲𝑠 🎧
𝟘𝟞 𝐼̲𝑛̲𝑡̲𝑒̲𝑟̲𝑙̲𝑢̲𝑑̲𝑒̲:̲ 𝑆̲ℎ̲𝑎̲𝑑̲𝑜̲𝑤 🎧                                                            𝟙𝟞 𝑀̲𝑜̲𝑜̲𝑛 🎧
𝟘𝟟 𝐵̲𝑙̲𝑎̲𝑐̲𝑘̲ 𝑆̲𝑤̲𝑎̲𝑛 🎧                                                                        𝟙𝟟 𝑅̲𝑒̲𝑠̲𝑝̲𝑒̲𝑐̲𝑡 🎧
𝟘𝟠 𝐹̲𝑖̲𝑙̲𝑡̲𝑒̲𝑟̲ 🎧                                                                                  𝟙𝟠 𝑊̲𝑒̲ 𝑎̲𝑟̲𝑒̲ 𝐵̲𝑢̲𝑙̲𝑙̲𝑒̲𝑡̲𝑝̲𝑟̲𝑜̲𝑜̲𝑓̲ :̲ 𝑡̲ℎ̲𝑒̲ 𝐸̲𝑡̲𝑒̲𝑟̲𝑛̲𝑎̲𝑙 🎧
𝟘𝟡 𝑀̲𝑦̲ 𝑇̲𝑖̲𝑚̲𝑒 🎧                                                                             𝟙𝟡 𝑂̲𝑢̲𝑡̲𝑟̲𝑜̲ :̲ 𝐸̲𝑔̲𝑜 🎧
𝟙𝟘 𝐿̲𝑜̲𝑢̲𝑑̲𝑒̲𝑟̲ 𝑡̲ℎ̲𝑎̲𝑛̲ 𝑏̲𝑜̲𝑚̲𝑏̲𝑠 🎧                                                           𝟚𝟘 𝑂̲𝑁̲ (̲𝑓̲𝑒̲𝑎̲𝑡̲ 𝑆̲𝑖̲𝑎̲) 🎧 𝙰𝙿𝙴𝙽𝙰𝚂 𝚅𝙴𝚁𝚂𝙰̃𝙾 𝙳𝙸𝙶𝙸𝚃𝙰𝙻
               

🔍 𝐅𝐀𝐒𝐄 𝟎𝟏:                                                                                    🔍 𝐅𝐀𝐒𝐄 𝟎𝟐:                                                 

𝟏𝟎.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗆𝖾𝖻𝖺𝖼𝗄 𝖳𝗋𝖺𝗂𝗅𝖾𝗋: 𝖲𝗁𝖺𝖽𝗈𝗐                                        𝟐𝟏.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗇𝗇𝖾𝖼𝗍, 𝖡𝖳𝖲 - 𝖡𝗎𝖾𝗇𝗈𝗌 𝖠𝗂𝗋𝖾𝗌
𝟏𝟒.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗇𝗇𝖾𝖼𝗍, 𝖡𝖳𝖲 - 𝖮𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾                                                𝟐𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗇𝗇𝖾𝖼𝗍, 𝖡𝖳𝖲 - 𝖲𝖾𝗈𝗎𝗅  
𝟏𝟒.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗇𝗇𝖾𝖼𝗍, 𝖡𝖳𝖲 - 𝖫𝗈𝗇𝖽𝗈𝗇                                              𝟎𝟑.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗆𝖾𝖻𝖺𝖼𝗄 𝖳𝗋𝖺𝗂𝗅𝖾𝗋: 𝖤𝖦𝖮
𝟏𝟓.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗇𝗇𝖾𝖼𝗍, 𝖡𝖳𝖲 - 𝖡𝖾𝗋𝗅𝗂𝗇                                                 𝟎𝟓.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖢𝗈𝗇𝗇𝖾𝖼𝗍, 𝖡𝖳𝖲 - 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝗈𝗋𝗄 𝖢𝗂𝗍𝗒
𝟏𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝟷𝗌𝗍 𝖲𝗂𝗇𝗀𝗅𝖾 𝖱𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 & 𝖠𝗋𝗍 𝖥𝗂𝗅𝗆 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖾𝖽

🔍 𝐅𝐀𝐒𝐄 𝟎𝟑:                                                                     🔍 𝐅𝐀𝐒𝐄 𝟎𝟒:                                                                

𝟏𝟎.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝟷𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 𝟶𝟷 | 𝟶𝟸                         𝟐𝟏.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖠𝗅𝖻𝗎𝗆 𝖱𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 & 𝖪𝗂𝗇𝖾𝗍𝗂𝖼 𝖬𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝗈 𝖥𝗂𝗅𝗆
𝟏𝟏.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝟸𝗇𝖽 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 𝟶𝟷 | 𝟶𝟸                        𝟐𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖵𝗂𝖽𝖾𝗈 𝖿𝗈𝗋 𝖫𝖾𝖺𝖽 𝖲𝗂𝗇𝗀𝗅𝖾
𝟏𝟐.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝟹𝗋𝖽 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 𝟶𝟷 | 𝟶𝟸
𝟏𝟑.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝟺𝗍𝗁 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 𝟶𝟷 | 𝟶𝟸
𝟏𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖳𝗋𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍

📍 𝐍𝐎𝐓𝐈́𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐀𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒                                                                                                                                
𝖥𝗂𝗊𝗎𝖾 𝗉𝗈𝗋 𝖽𝖾𝗇𝗍𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝗍𝗈𝖽𝖺𝗌 𝖺𝗌 𝗇𝗈𝗍𝗂́𝖼𝗂𝖺𝗌 𝖺𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖽𝖺𝗌 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝗈 𝖼𝗈𝗆𝖾𝖻𝖺𝖼𝗄 𝙲𝙻𝙸𝙲𝙰𝙽𝙳𝙾 𝙰𝚀𝚄𝙸!
𝖢𝗋𝗈𝗇𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝖺 𝖽𝗈 𝖢𝗈𝗆𝖾𝖻𝖺𝖼𝗄 𝐀𝐐𝐔𝐈!

📍 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒                                                                                                                                                  
 𝖡𝗂𝗅𝗅𝖻𝗈𝖺𝗋𝖽 | 𝖳𝖮𝖣𝖠𝖸 | 𝖬𝖳𝖵 | 𝖤𝗇𝗍𝖾𝗋𝖼𝗈𝗆𝖾 | 𝖭𝖾𝗐𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼𝖣𝖺𝗂𝗅𝗒𝖹𝗈𝗇𝖾 | 𝖵𝖺𝗋𝗂𝖾𝗍𝗒 | 𝖠𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌𝖢𝖺𝗋𝗉𝗈𝗈𝗅 𝖪𝖺𝗋𝖺𝗈𝗄𝖾 | 𝖩𝖨𝖬𝖬𝖸 𝖥𝖠𝖫𝖫𝖮𝖭𝖬𝖠𝖨𝖲
📍 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒                                                                                                                                               
𝟐𝟗.𝟎𝟏.𝟐𝟎 ➭ 𝟷𝗌𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾 ❛❛𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄 𝖲𝗐𝖺𝗇❞​                  𝟐𝟓.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝟷𝗌𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾 ❛❛𝖮𝖭❞​
𝟐𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝖢𝖮𝖴𝖭𝖳𝖣𝖮𝖶𝖭 "𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄 𝖲𝗐𝖺𝗇" 𝖲𝗍𝖺𝗀𝖾           𝟐𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝖢𝖮𝖴𝖭𝖳𝖣𝖮𝖶𝖭 "𝖮𝖭" 𝖲𝗍𝖺𝗀𝖾
𝟐𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖪𝖡𝖲 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖡𝖺𝗇𝗄 "𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄 𝖲𝗐𝖺𝗇"                     𝟐𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖪𝖡𝖲 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖡𝖺𝗇𝗄 "𝖮𝖭"
𝟎𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖲𝖡𝖲 𝖨𝗇𝗄𝗂𝗀𝖺𝗒𝗈 𝖤𝗉 𝟣𝟢𝟥𝟩 - "𝖮𝖭"                      𝟎𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖲𝖡𝖲 𝖨𝗇𝗄𝗂𝗀𝖺𝗒𝗈 𝖤𝗉 𝟣𝟢𝟥𝟩 - "𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄 𝖲𝗐𝖺𝗇"
𝟎𝟓.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬 𝖢𝖮𝖴𝖭𝖳𝖣𝖮𝖶𝖭 𝖤𝖯.𝟨𝟧𝟧 - "𝖮𝖭"

📍 𝐖𝐈𝐍𝐒                                                                                                                                                                     
𝟐𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖪𝖡𝖲 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖡𝖺𝗇𝗄 "𝖮𝖭" 𝟣𝖲𝖳 𝖶𝖨𝖭                             𝟐𝟗.𝟎𝟐.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 𝖢𝖮𝖱𝖤 "𝖮𝖭" 𝟤𝖭𝖣 𝖶𝖨𝖭
𝟎𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖲𝖡𝖲 𝖨𝗇𝗄𝗂𝗀𝖺𝗒𝗈 𝖤𝗉 𝟣𝟢𝟥𝟩 - "𝖮𝖭" 𝟥𝖱𝖣 𝖶𝖨𝖭                  𝟎𝟒.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭  𝖲𝗁𝗈𝗐 𝖢𝗁𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇 "𝖮𝖭" 𝟦𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭
𝟎𝟓.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬 𝖢𝖮𝖴𝖭𝖳𝖣𝖮𝖶𝖭 𝖤𝖯.𝟨𝟧𝟧 - "𝖮𝖭" 𝟧𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭              𝟎𝟔.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖡𝖺𝗇𝗄 - ''𝖮𝖭'' 𝟨𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭
𝟎𝟕.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖡𝖺𝗇𝗄 - ''𝖮𝖭'' 𝟩𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭                                 𝟎𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖲𝖡𝖲 𝖨𝗇𝗄𝗂𝗀𝖺𝗒𝗈 - "𝖮𝖭" 𝟪𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭 
𝟏𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭  𝖲𝗁𝗈𝗐 𝖢𝗁𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇 - "𝖮𝖭" 𝟫𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭                         𝟏𝟑.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖡𝖺𝗇𝗄 - ''𝖮𝖭'' 𝟣𝟢𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭
𝟏𝟒.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖢𝗈𝗋𝖾 - ''𝖮𝖭'' 𝟣𝟣𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭                                𝟏𝟓.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖲𝖡𝖲 𝖨𝗇𝗄𝗂𝗀𝖺𝗒𝗈 - "𝖮𝖭" 𝟣𝟤𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭 
𝟏𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭  𝖲𝗁𝗈𝗐 𝖢𝗁𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇 - "𝖮𝖭" 𝟣𝟥𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭                      𝟐𝟎.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖡𝖺𝗇𝗄 - ''𝖮𝖭'' 𝟣𝟦𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭
𝟐𝟏.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖢𝗈𝗋𝖾 - ''𝖮𝖭'' 𝟣𝟧𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭                              𝟐𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎 ➭ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖢𝗈𝗋𝖾 - ''𝖮𝖭'' 𝟣𝟨𝖳𝖧 𝖶𝖨𝖭

                                                            𝐌 𝐄 𝐀 𝐃 𝐃 . 𝐂 𝐎 𝐌 / 𝐁 𝐓 𝐒                                                                        
 𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄 ✦ 𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆 ✦ 𝗍𝗐𝗂𝗍𝗍𝖾𝗋 ✦ 𝗒𝗈𝗎𝗍𝗎𝖻𝖾𝖻𝖺𝗇𝗀𝗍𝖺𝗇 𝗍𝗏𝗯𝗅𝗈𝗀𝗰𝖺𝖿𝖾 𝘄𝖾𝗂𝖻𝗈𝘆𝗈𝗎𝗄𝗎 𝘁𝗂𝗄𝘁𝗈𝗄

╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
|           𝖵𝗈𝖼𝖾̂𝗌 𝖾𝗌𝗍𝖺̃𝗈 𝗈𝗎𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈 𝖺𝗀𝗈𝗋𝖺: 𝐁𝐓𝐒 (방탄소년단) - ❛𝐎𝐍❜                  |
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯